H40082FAz Dějiny a literatura nástroje I

Hudební fakulta
zima 2013
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Roman Novozámský (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - První zmínky o plátkových nástrojích šalmajovitých.
  - Bomharty jako předchůdci fagotu.
  - Phagotum - první primitivní fagot.
  - Vznik a uplatnění dulcianů.
  - Vývoj fagotu v 17. a 18. století.
  - Nejstarší užití a uplatnění fagotu.
  - Barokní literatura.
  LS
  - Německý fagot - typ Heckel.
  - Francouzský fagot - odlišnosti obou typů.
  - Uplatnění Böhmova systému.
  - Výrobci fagotů u nás a ve světě.
  - Stavba moderního fagotu.
  - Rozsah a uplatnění fagotu.
  - Tvoření tónu - fagotový strojek - hlasivka.
  - Literatura klasicismu pro fagot.
Literatura
 • Langwill, L.G. : The Basson. Royal Music Assoc., Londýn 1940. info
 • Heckel, W. : Der Fagot. Lipsko 1931. info
 • Kratochvíl, J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů. SPN, Praha 1971. info
 • Joppig, G. : J. Püchner - Spezia - Holzblas - Instrumentenbau, Wiesbaden 1997. info
 • Jakubec, J. : Fagotová hlasivka. JAMU, Brno 1970. info
Výukové metody
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Metody hodnocení
zápočet, zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.