H40079z History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (lecturer)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování bakalářského studia příslušného oboru a úspěšně vykonané přijímací zkoušky
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Guitar (programme HF, Hstru:N)
 • Guitar (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je zprostředkování přehledu o vývoji kytary od jejího vzniku až po současnost. Student bude seznámen s významnými výrobci kytar, kytarovými školami a teoretickou i koncertní literaturou tak, aby mohl své znalosti plnohodnotně využít pro povolání interpreta a pedagoga hry na kytaru.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a) popsat vývoj vihuely a kytary až do období přidání 6.sboru - struny na kytaru do r.1780
b) vyjmenovat vihuelisty a kytaristy období renesance a popsat druhy, zápis a problematiku tabulatur
c) vyjmenovat a přesně zařadit díla a literaturu slohového období renesance
d) popsat vývoj a druhy kytar ve Španělsku v období baroka
Syllabus (in Czech)
 • Obsahové zaměření:
 • Vývoj vihuely a kytary až do období přidání 6.sboru - struny na kytaru do r. 1780
 • Vihuelisté a kytaristé renesance, tabulatury
 • Díla a literatura renesance
 • Kytara ve Španělsku v období baroka
Literature
  required literature
 • Bláha, V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje, 4. vyd.,. 4. Edice, ISBN 978-80-7460-146-0, Edice JAMU, Brno 2018
  recommended literature
 • Summerfield, M.: The Classical Guitar And Its Evolution, Players and Personalities since 1800
 • Grecos, J.: La guitarra flamenca, UME
 • Bellow, A.: The Illustrated History of the Guitar, Long Island,N.Y., USA 1960.
 • Turnbull, H.: The Guitar from the Renaissance to the Present Day, New York 1974
 • Klier, J.: Die Gitarre-Ein Instrument u.seine Geschichte, Bad Schessenried 1980
 • Päffgen, P.: Die Gitarre, Grundzüge Ihrer Entwicklung, B.Schott´s Söhne, Mainz 1998
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, řízená diskuze
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H40079z