H40079l History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
1/0/3. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (lecturer)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H40079z - Dějiny a literatura nástroje I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Guitar (programme HF, Hstru:N)
 • Guitar (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je zprostředkování přehledu o vývoji kytary od jejího vzniku až po současnost. Student bude seznámen s významnými výrobci kytar, kytarovými školami a teoretickou i koncertní literaturou tak, aby mohl své znalosti plnohodnotně využít pro povolání interpreta a pedagoga hry na kytaru.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu:
1. mít komplexní přehled o představitelích kytary a loutny období baroka ve Francii, Anglii a Německu
2. schopen popsat díla a literaturu autorů období baroka spojená s kytarou a loutnou
3. znát české představitele a jejich kytarová díla období baroka
4. mít komplexní přehled o významných pedagogických dílech do roku 1780
5. schopen vyjmenovat předchůdce Víděňské školy v Itálii, Francii a Španělsku
Syllabus (in Czech)
 • Obsahové zaměření:
 • Kytaristé a loutnisté období baroka ve Francii, Anglii a Německu
 • Díla a literatura období baroka
 • Česká díla období baroka
 • Významná pedagogická díla do roku 1780
 • Předchůdci Víděňské školy v Itálii, Francii a Španělsku
Literature
  required literature
 • Bláha, V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje, 4. vyd.,. 4. Edice, ISBN 978-80-7460-146-0, Edice JAMU, Brno 2018
  recommended literature
 • Summerfield, M.: The Classical Guitar And Its Evolution, Players and Personalities since 1800
 • Grecos, J.: La guitarra flamenca, UME
 • Bellow, A.: The Illustrated History of the Guitar, Long Island,N.Y., USA 1960.
 • Turnbull, H.: The Guitar from the Renaissance to the Present Day, New York 1974
 • Klier, J.: Die Gitarre-Ein Instrument u.seine Geschichte, Bad Schessenried 1980
 • Päffgen, P.: Die Gitarre, Grundzüge Ihrer Entwicklung, B.Schott´s Söhne, Mainz 1998
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, řízená diskuze
Assessment methods (in Czech)
Zkouška
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/H40079l