DSCZ204 Modelování II

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
David Baránek (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 12:00–13:30 MALIRNA
Předpoklady
základní znalost a zkušenost s prací s materiálem, manuální zručnost, prostorové cítění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit se vytvořit kopii prostorových objemů předmětů, správně vnímat a přenášet jejich proporce. Student získá praktické dovednosti .- seznámí se s odléváním do sádry a lukoprenu. Získá zkušenosti s prací s různými materiály při tvorbě tvorba prostorových objektů podle vlastního návrhu.
Výstupy z učení
Student získá -schopnost převádět viděné do materiálu -získá znalosti různých materiálů vhodných pro výrobů 3D objektů -naučí se používat a zpracovávat různé materiály -zvýší si svou řemeslnou zručnost a prohloubí cit pro materiál
Osnova
 • 1.úvod 2.hlava dle sádrového modelu 3.odlévání, retuš, patinace 4.hlava dle živého modelu 5.figurální pohybovky 6.volný úkol na dané téma 7.práce s různými materiály 8.lukoprénová forma 9.sklolaminát 10.papírmaš 11.plastelína 12.vosk 13.haptické modelování
Literatura
  doporučená literatura
 • Jan Zrzavý: Anatomie pro výtvarníky. info
 • Dějiny sochařství. info
  neurčeno
 • WEISS, Gustav: Keramika - umění z hlíny, Grada, 2007, ISBN 8024719542
 • HILDRE, Berit: Modelování – hlava a výrazy tváře, Brno, Computer Press, 2006, ISBN 80-251-1325-6
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě odevzdané práce
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DSCZ204