DRTZ406 Audiovizuální projekt III

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
0/4/2. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DRTL406 Audiovizuální projekt III )
Autorská důslednost, schopnost analýzy a reflexe, schopnost komunikace a vůle k týmové práci. Základní dovednosti v oblasti práce s audiovizuální záznamovou a postprodukční technologií.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik kvalitního námětu a scénáře hraného audiovizuální díla, s plánovanou stopáží 15 min. Student je scenáristou i režisérem svého filmu. Zároveň je dramaturgem díla některého ze svých kolegů. Získá tak paralelní tvůrčí scenáristickou a dramaturgickou zkušenost.
Výstupy z učení
Student dokáže vytvořit kvalitní námět a scénář krátkometrážního filmu se stopáží do 15 minut. Je schopen fomulovat nosné dramaturgické připomínky k námětům a scénářům svých kolegů. Dokáže připravit dramaturgický posudek vybraného námětu a scénáře, tak aby konstruktivně ovlivnil nadcházející realizační fázi.
Osnova
  • 1. námět 2. zpracování dramaturgických připomínek 3. scénář 4. zpracování dramaturgických připomínek 5. finální verze scénáře
Literatura
  • Biró Yv. Teorie filmové dramaturgie, St. pedagog. nakl. Praha, 1975. info
  • Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU, Praha, 2006. info
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
  • F.Daniel M.V.Kratochvíl: Základy filmové dramaturgie. info
  • J. Valušiak: Základy střihové skladby, skripta FAMU. info
  • Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. info
  • Josef Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi. info
Výukové metody
Forma výuky:
Projekt
Diskuze, samostatná práce studentů, vypracování dramaturgických posudků, autorská reflexe, kritické myšlení,interpretace, práce s textem. Projektová výuka, praktická realizace scénáře. Individuální konzultace s vedoucím projektu, skupinová a kooperativní výuka, práce s obrazem, s video záznamem.

Metody hodnocení
ZS klasifikovaný zápočet na základě námětu, scénáře, písemných dramaturgických připomínek ke scénářům kolegů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DRTZ406