DRTZ210 Audiovizuální projekt I

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
0/3/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
scenáristické schopnosti, základy práce s kamerou, základy střihu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik audiovizuálního autorského portrétního dokumentu do 15 min.
Výstupy z učení
Student je schopen vytvořit námět a scénář dokumentárního filmu. Dokáže konstruktivně zapracovat dramaturgické připomínky a přivést svůj záměr k realizaci.
Osnova
  • 1. příprava námětu 2. dramaturgická analýza 2. bodový scénář 3. rozšířený bodový scénář 4. dramaturgická analýza 5. finální verze scénáře
Literatura
  • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha, 2004. info
  • Kressl, V. : Základy dramaturgie a režie filmové a televizní dokumentární tvorby. Praha, 1990. info
Výukové metody
práce s textem, diskuse, dramaturgické připomínky
Metody hodnocení
zápočet na základě propracovaného scénáře, který je základem realizační tvůrčí fáze v LS
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DRTZ210