DPHZX08B Cizí jazyk – Angličtina II

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
0/8/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Adrian Hundhausen (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je schopen komunikovat v angličtině řečí i písmem minimálně od úrovně B1+ i v akademickém prostředí. Má dostatečnou slovní zásobu zejména v teoretické a umělecké oblasti, na kterou je zaměřen jeho výzkum. Umí si připravit odborný text (tvůrčí záměr, synopsi, konferenční příspěvek) v anglickém jazyce, je schopen jej prezentovat před akademickou obcí a diskutovat o něm. Za tímto účelem by měl dosáhnout úrovně minimálně B2+ do konce 4. semestru.
Výstupy z učení
Ústní prezentace, mluvní komunikace.
Osnova
 • 1) WORKSHOP PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ je rozdělen do dvou dnů (celkem 7 výukových jednotek po 45 minutách)
 • místo konání: Astorka, Kabinet jazyků, učebna 1
 • Obsah a cíl workshopu:
 • - osvojení a prohloubení prezentačních dovedností v angličtině
 • - práce s programem PowerPoint a dalšími digitálními aplikacemi při realizaci prezentace
 • - struktura prezentace v angličtině
 • - prohloubení znalostí prezentačních technik a komunikačních dovedností
 • - schopnost vést diskusi
 • - jedna výuková jednotka (cca 45 minut) bude věnována též základní struktuře písemné verze prezentace za využití vzorových textů konferenčních prezentací z pera absolventů doktorského studia na DF JAMU
 • Součástí workshopu je videotrénink vlastní prezentace se zpětnou vazbou od pedagoga.
Metody hodnocení
Zápočet – pro udělení zápočtu je účast na kurzu povinná
Pedagog: Adrian Hundhausen, hundhausen@jamu.cz
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DPHZX08B