DPHZX08B Cizí jazyk – Angličtina II

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/0/10. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Adrian Hundhausen (přednášející)
Mgr. Karel Pala (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je schopen komunikovat v angličtině řečí i písmem minimálně od úrovně B1+ i v akademickém prostředí. Má dostatečnou slovní zásobu zejména v teoretické a umělecké oblasti, na kterou je zaměřen jeho výzkum. Umí si připravit odborný text (tvůrčí záměr, synopsi, konferenční příspěvek) v anglickém jazyce, je schopen jej prezentovat před akademickou obcí a diskutovat o něm. Za tímto účelem by měl dosáhnout úrovně minimálně B2+ do konce 4. semestru. Zkouška se skládá z ústní a písemné části: ústní částí je patnáctiminutová prezentace doktorského projektu pro studenty bakalářského studia včetně diskuse, písemnou částí se rozumí písemná verze této prezentace na minimální publikovatelné úrovni, doplněná glosářem s 30 až 50 výrazně specifickými odbornými termíny.
Výstupy z učení
Ústní prezentace, mluvní komunikace.
Osnova
  • Workshop: student absolvuje workshop na téma „Prezentační dovednosti“ v rozsahu 7 výukových jednotek po 45 minutách.
  • Obsah a cíl workshopu:
  • 1) osvojení a prohloubení prezentačních dovedností v angličtině
  • 2) práce s programem PowerPoint a dalšími digitálními aplikacemi při realizaci prezentace
  • 3) struktura prezentace v angličtině
  • 4) prohloubení znalostí prezentačních technik a komunikačních dovedností
  • 5) schopnost vést diskusi
  • 6) jedna výuková jednotka (cca 45 minut) bude věnována též základní struktuře písemné verze prezentace za využití vzorových textů konferenčních prezentací z pera absolventů doktorského studia na DF JAMU
  • Součástí workshopu je videotrénink vlastní prezentace se zpětnou vazbou od pedagoga.
Metody hodnocení
Zápočet – pro udělení zápočtu je účast na kurzu povinná. Pedagog: Adrian Hundhausen, email: 5692@post.jamu.cz.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.