DVDZ311 Výtvarné techniky s metodikou

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Roman Vančura, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 16:15–17:45 201
Předpoklady
EVER ( DVDL311 Rozvoj výtvarné kreativity )
Absolvování předmětu Výtvarné techniky. Plná a aktivní účast, průběžné plnění všech zadaných úkolů (vlastní tvorba ve cvičeních, vlastní tvorba mimo cvičení), prezentace tvorby v adekvátní formě (výběr děl a jejich komentář), vedení deníku dle zadaných instrukcí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvoj výtvarného myšlení, cítění a tvorby, vlastní invence a kreativity. Osvojení si a prohloubení základních principů plošné, plastické, prostorové, objektové a akční tvorby. Pochopení funkce výtvarného výrazu ve vlastní i dětské tvorbě. Rozvoj schopnosti transformace získaných znalostí a dovedností v divadelní i školní praxi.
Výstupy z učení
Portfolio odpovídající kvality – zahrnující vytvořená výtvarná díla, reflexe, záznamy a poznámky, dílčí úkoly atd.
Osnova
 • Kombinované techniky. Výrazová sdělnost a estetická hodnota výtvarného jazyka. Schopnost vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty. Smyslové podněty, rozvíjení reflexe a vztahů zrakového vnímání ve vztahu k ostatním smyslům, vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, reflexe ostatních uměleckých druhů - dramatických i hudebních (rytmických). Rozvoj smyslových vizuálně obrazných vyjádření, výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě. Uplatňování subjektivity - prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ osobních zkušeností. Souvislosti námětu, výtvarné techniky a materiálu. Obsahově náročnější výtvarná sdělení o světě. Výtvarné řady a projekty.
Literatura
 • Losos, L.: Techniky malby. Aventinum, Praha 1994, ISBN 80-85277-03-4.
 • Roeselová, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 1997, ISBN 80-902267-2-8.
 • Smith, R.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Slovart, Praha 2000, ISBN 80.7209-245-6.
 • Roeselová, V.: Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 2004, ISBN 80-902267-5-2.
 • Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum, Praha 1997, ISBN 80-85277-79-4.
 • Roeselová, V.: Proudy ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 2000, ISBN 80-902267-3-6.
 • Roeselová, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 1996, ISBN 80-902267-1-10.
 • Teissig, K.: Techniky kresby. Aventinum, Praha 1995, ISBN 80-85277-49-2.
 • Cikánová, K.: Malujte si s námi. Aventinum. Praha 1993, ISBN 80-7151-468-3.
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet, analýza portfolia a průběžné sledování výkonu studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2018, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DVDZ311