DVDZ407 Rozvíjení výtvarné a komunikační kreativity

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Roman Vančura, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Pá 14:30–16:00 PRAXE
Předpoklady
EVER ( DVDL407 Rozvíjení výtvarné a komunikační kreativity )
Plná a aktivní účast, průběžné plnění všech zadaných úkolů (vlastní tvorba ve cvičeních, vlastní tvorba mimo cvičení), prezentace tvorby v adekvátní formě (výběr děl a jejich komentář), vedení deníku dle zadaných instrukcí. Realizace výtvarného projektu dle vlastního uvážení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Reflexe historie, obsahů a širších kontextů současného výtvarného umění a výtvarné výchovy. Rozvíjení schopnosti výtvarného cítění , vidění, myšlení a tvorby prostřednictvím tradičních i nových médií a jejich specifickými prostředky.
Výstupy z učení
Portfolio odpovídající kvality – zahrnující vytvořená výtvarná díla, reflexe, záznamy a poznámky, dílčí úkoly atd. Realizace vlastního projektu a jeho písemná reflexe - využití výtvarné kreativity ve vlastní pedagogické nebo divadelní práci.
Osnova
 • Ověřování komunikačních účinků, osobní postoj v komunikaci, komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření, proměny komunikačního obsahu, záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření výtvarného umění, zkoumání historických, sociálních a kulturních souvislostí. Výtvarné řady a projekty. Arteterapie a artefiletika.
Literatura
 • Liebmann, M.: Skupinová arteterapie: nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Portál, Praha 2005, 80-7178-864-3
 • Roeselová, V.: Námět ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 1995, ISBN 80-238-3744-3.
 • Roeselová, V.: Proudy ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 2000, ISBN 80-902267-3-6.
 • Slavík, J.: Umění zážitku, zážitek uměním. 1. díl. Pedagogická fakulta UK, Praha 2011, ISBN 978-80-7290-498-3
 • Slavíková, V. et al.: Výtvarné čarování (artefiletika pro předškoláky a mladší školáky). Pedagogická fakulta UK, Praha 2000, ISBN 80-7290-016-1.
 • Roeselová, V.: Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 2004, ISBN 80-902267-5-2.
 • Brukner, J.: Pojďte s námi za obrazy. Albatros, Praha 1995, ISBN 80-00-00265-5 .
 • Kulka, J.: Psychologie umění. Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2329-7.
 • Roeselová, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 1997, ISBN 80-902267-2-8.
 • Roeselová, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 1996, ISBN 80-902267-1-10.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet. Průběžné sledování výkonu studentů, analýza portfolia, projektu i jeho reflexe.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2019, zima 2023.