DSDZY01 Praktický projekt v divadle

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/0/8. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
doc. Mgr. Jana Preková (přednášející)
doc. Mgr. Jan Štěpánek (přednášející)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně (50,00 %), Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně (50,00 %)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe s důrazem na koncepční práci v tvůrčím týmu s polu s dramaturgem, režisérem, herci, světelným designérem/scénografem.

Komplexní scénografické řešení, kostýmní koncepce nebo světelný design (dle specializace) s následující realizací na divadelních scénách divadelní a hudební fakulty JAMU, případně v profesionálním divadle mimo JAMU.

Možnost praktického využití zkušeností získaných z předmětů scénografie, kostým a světelný koncept.

Praktické aktivity spojené s osobní tvorbou, produkce vlastního projektu, samostatná tvorba, zodpovědná prezentace.
Výstupy z učení
Posluchač realizuje komplexní scénografické dílo, kostýmní nebo světelný design. Odevzdá detailně vypracovaný projekt a kontroluje jeho realizaci až po premiéru/prezentaci. Získá tak zkušenost s plánováním a realizací divadelního představení či jiného uměleckého díla a s prací v týmu. Získá povědomí o časové náročnosti jednotlivých fází projektu. Setká se s profesionály v různých oborech a získá kontakty.
Osnova
 • Analýza textu a interpretace textu
 • Spolupráce s režisérem a dramaturgem v týmu
 • Definování společného dramaturgického režijně výtvarného konceptu
 • Anotace textová a vizualizace projektu
 • Návrh vizuální prezentace
 • Technická dokumentace a rozpočet
 • Explikační porada
 • Dokončení projektu na základě explikační porady
 • Realizace
 • Premiéra
 • Hodnocení projektu
Výukové metody
projekt,práce s textem,obrazem, A/V,diskusní metody, projektová výuka
Metody hodnocení
Světelný design:
Odevzdání dokumentace projektu obsahující minimálně: 1) stručnou anotaci a základní informace o projektu (místo a čas prvního uvedení, tvůrčí tým), 2) světelný plán (light-plot) a 3) scénář světelných změn (cuelist). Ideálně také focus plan a materiály použité při přípravě světelného designu (moodboard, storyboard, skicy, 3D vizualizace, fotografie modelu a jiné).

Dokumentaci je třeba odevzdat v jednom souboru pdf, v jehož názvu bude příjmení studenta, název předmětu a semestr (např. Vopička_Praktický projekt II_ZS2021)

Pokud je charakter projektu neslučitelný s povinnými prvky dokumentace, student se individuálně domluví na výstupech s pedagogem předmětu.

Podmínkou splnění předmětu je jeho zapsání do IS, sekce umělecká díla, školní nebo mimoškolní projekt
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020.