DPHZX08A Cizí jazyk – Angličtina I

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/0/10. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Adrian Hundhausen (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je schopen komunikovat v angličtině řečí i písmem minimálně od úrovně B1+ i v akademickém prostředí. Má dostatečnou slovní zásobu zejména v teoretické a umělecké oblasti, na kterou je zaměřen jeho výzkum. Umí si připravit odborný text (tvůrčí záměr, synopsi, konferenční příspěvek) v anglickém jazyce, je schopen jej prezentovat před akademickou obcí a diskutovat o něm. Za tímto účelem by měl dosáhnout úrovně minimálně B2+ do konce 4. semestru.
Výstupy z učení
Osvojení gramatických/syntaktických struktur jazyka a charakteristických znaků stylu, formy a obsahové výstavby při psaní odborného anglického textu.
Osnova
 • VÝUKOVÝ BLOK ANGLIČTINA PRO DOKTORANDY v rozsahu 2 x 60 minut.
 • Absolvování blokové výuky v rámci kurzu Základy vědecké práce – Angličtina pro doktorandy
 • místo konání: Astorka, Kabinet jazyků, učebna 1
 • Náplň kurzu:
 • 1) úvod do základních parametrů anglického textu
 • 2) hlavní rozdíly ve stylu psaní odborného textu v anglickém a českém jazyce
 • 3) nejčastější chyby při psaní anglického textu:
 • - členy
 • - interpunkce
 • - větné celky/syntaktické struktury
 • - slovesné časy
 • - slovosled
Metody hodnocení
Zápočet – pro udělení zápočtu je účast na kurzu povinná
Pedagog: Adrian Hundhausen, hundhausen@jamu.cz
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.