DPHZX08A Cizí jazyk – Angličtina I

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/0/10. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Adrian Hundhausen (přednášející)
Mgr. Karel Pala (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je schopen komunikovat v angličtině řečí i písmem minimálně od úrovně B1+ i v akademickém prostředí. Má dostatečnou slovní zásobu zejména v teoretické a umělecké oblasti, na kterou je zaměřen jeho výzkum. Umí si připravit odborný text (tvůrčí záměr, synopsi, konferenční příspěvek) v anglickém jazyce, je schopen jej prezentovat před akademickou obcí a diskutovat o něm. Za tímto účelem by měl dosáhnout úrovně minimálně B2+ do konce 4. semestru. Zkouška se skládá z ústní a písemné části: ústní částí je patnáctiminutová prezentace doktorského projektu pro studenty bakalářského studia včetně diskuse, písemnou částí se rozumí písemná verze této prezentace na minimální publikovatelné úrovni, doplněná glosářem s 30 až 50 výrazně specifickými odbornými termíny.
Výstupy z učení
Osvojení gramatických/syntaktických struktur jazyka a charakteristických znaků stylu, formy a obsahové výstavby při psaní odborného anglického textu.
Osnova
 • Výukový blok Angličtina pro doktorandy v rozsahu 2 x 60 minut.
 • Absolvování blokové výuky v rámci kurzu Základy vědecké práce – Angličtina pro doktorandy (Astorka, Kabinet jazyků, učebna 1).
 • Náplň kurzu:
 • 1)úvod do základních parametrů anglického textu
 • 2)hlavní rozdíly ve stylu psaní odborného textu v anglickém a českém jazyce
 • 3)nejčastější chyby při psaní anglického textu:
 • - členy
 • - interpunkce
 • - větné celky/syntaktické struktury
 • - slovesné časy
 • - slovosled
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je účast na výuce povinná. Pedagog: Adrian Hundhausen, email: 5692@post.jamu.cz.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.