DATZ110 Herecká propedeutika

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2/4. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Jebavá, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 14:30–16:00 202
Předpoklady
Bez vstupních požadavků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci herecké propedeutiky se studenti seznámí s hlavními aspekty herecké tvorby, jako je autentická jevištní přítomnost, pravdivé jednání a vztah k partnerovi. Seznámí se se základy jevištního pohybu, schopností prožívat a vyjádřit emoce a rozvíjení fantazie. Hlavním důrazem pak budou různé formy improvizace. Absolvováním předmětu získají studenti vlastní hereckou zkušenost, která výrazně zlepší představu budoucích režisérů a tvůrců audiovizuálních projektů, co lze po herci chtít a jakým způsobem s ním komunikovat a ideálně jej lépe dovést k požadované emoci. Díky neustále sebereflexi v rámci hodin se studenti naučí lépe vnímat i přesněji pojmenovávat herecké problémy jako jsou nepravdivé emoce či přehrávání, což stejně tak usnadní jejich práci v dalších projektech v průběhu studia. Přidanou hodnotou je pak větší uvolněnost a posílení komunikace a koordinace v rámci ročníku, která je nevyhnutelná při natáčení a dalších společných aktivitách.
Osnova
  • 1) dialogické jednání, autentická jevištní přítomnost 2) pohybová cvičení 3) prožívání atmosfér a silných emocí 4) společně improvizovaný příběh 5) prožitek abstraktních situací, rozvíjení fantazie 6) improvizace v dvojici vycházející z extrémního pohybu 7-9) improvizace vycházející z předem dané mizanscény 10) improvizace zahrnující daný textový fragment 11) improvizace vycházející z několika daných okolností 12) zopakování probraných technik
Literatura
    povinná literatura
  • Brook, P.: Prázdný prostor. Nakladatelství studia Ypsilon, Praha 1998. info
  • HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle. 1. vyd. Praha: KANT. 268 s. ISBN 978-80-7437-060-1. 2011. info
  • ČECHOV, Michail. Hercova cesta. 1990. info
    doporučená literatura
  • Antonin Artaud: Divadlo a jeho dvojenec. Praha : Herrmann a synové, 1994. info
  • Stanislavskij, K. S. : Moje výchova k herectví (Z deníku hereckého adepta). Praha 1946. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Analýza výsledků činnosti studenta - soustavné sledování výkonů studenta. Vyžadována je docházka s minimálními absencemi a aktivní práce v hodině.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.