DTDZY07 Bakalářský absolventský výkon

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/0/30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Veronika Broulíková (přednášející)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (přednášející)
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DDVL304 Bakalářský absolventský výkon )
Předpokladem je absolvování všech předmětů základu oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Specializace Divadlo a výchova
Cílem předmětu je:
- vést studenty při týmové tvorbě divadelní inscenace určené konkrétní divácké skupině
Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova - Posluchač předmětu Bakalářský absolventský projekt - je schopen připravit vlastní umělecký nebo pedagogický projekt - je schopen reflektovat svoje postupy při přípravě a realizaci projektu - je schopen zajistit místo realizace projektu, a to buď na půdě DF JAMU, nebo v místě svéhoprofesního působení v České případně Slovenské republice - je schopen připravit dokumentaci projektu - vybavit dokumentaci záznamem projektu buď jako časosběrný dokument, pokud jde o projekt pedagogicky nebo digitálním záznamem, pokud jde o projekt umělecký, nebo jej opatřit fotodokumentací
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu je vlastní pedagogický nebo umělecký projekt, který je prezentován jako veřejná prezentace, nebo jeho výsledky budou formou písemného zpracování, opatřeného digitálním záznamem nebo fotodokumentací. Písemná reflexe a dokumentace projektu bude zpracována jeko kompletní dokumentace buď uměleckého nebo pedagogického projektu studenta.
Osnova
  • Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: - určení vedoucího projektu - návrh oponenta projektu - cíle projektu - výběr podpůrné literatury nutné k realizaci cílů projektu - výběr skupiny účastníků projektu - výběr místa realizace projektu - výběr tématu nebo pedagogického záměru projektu - výběr hudebního materiálu - dramaturgická postupy v případě uměleckého nebo metodické postupy v případě pedagogického projektu - záznam vlastní realizace projektu (digitální záznam nebo pořízení fotodokumentace projektu) -
Výukové metody
Formy výuky: projekt, konzultace
Metody výuky: přednáška, diskuzní metody, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě docházky, odevzdání zadání do IS a vypracované anotace.
Informace učitele
Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: místo realizace projektu Česká, případně Slovenská republika (dle výkonu praxe studenta a jeho profesního zaměření), mimořádně úspěšný projekt může být vybrán k prezentaci na půdě JAMU - účastníci projektu dle profesního zaměření studenta (děti i dospělí z oboru taneční a pohybová výchova, studenti tance, amatéři i profesionálové z oboru tanečního a pohybového divadlab - termín realizace: během studia druhého a třetího ročníku bakalářského stupně studia TaPDaV - termíny odevzdání- dle aktuálního plánu výuky v akademickém roce JAMU Dokumentace projektu:
Dokumentace projektu se odevzdává ve dvou podobách:
1) jako PDF dokument, obsahující veškerou textovou a fotografickou dokumentaci (odevzdávaný elektronicky do IS studenta)
2) jako digitální záznam a případné zveřejnění tohoto záznamu v IS JAMU, pokud to bude technicky možné Obsah dokumentace projektu:
- obsah
- úvod
- anotace
- popis struktury projektu - popis průběhu projektu nebo práce na jeho tvorbě - zhodnocení vlastní práce a práce spolutvůrců či spoluúčastníků projektu - závěr obsahující možná teoretická východiska pro práci se zvolenou formou a postupy
- textové a obrazové přílohy např. plakát, písemné materiály, dotazníky…
- foto příloha
- video záznam
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DTDZY07