DSCZ304 Kresba, malba III

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/3/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
David Baránek (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 18:00–18:45 MALIRNA, Út 18:45–19:30 MALIRNA, Út 19:45–20:30 MALIRNA
Předpoklady
pokročilá znalost anatomie a perspektivy, pokročilá úroveň kresby, základní znalost malířských technologií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření malířských a grafických znalostí a dovedností studenta, s ohledem na jeho individuální přístup při zpracování zadaného tématu. Studenti jsou vedeni k prohloubení svých schopností, které mohou zúročit ve vlastní scénografické tvorbě.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - sebejistého kresebného vyjádření - orientovat se ve výtvarných technikách a používat je - samostatně pracovat na základě tématického či volného zadání
Osnova
  • - zátiší (kresba) - studie světla a stínu - kresebné studie podle grafik - studie lebky (kresba) - autoportrét (kresba) - autoportrét (malba) - autoportrét (akvarel) - kresba podle živého modelu - kresba podle živého modelu - malba podle živého modelu - pohybové studie (kresba) - pohybové studie na čas (kresba) - pohybové studie na čas (lavírovaná kresba)
Literatura
    doporučená literatura
  • GRAHAM, Gordon: Filosofie umění. Barrister & Principal 2004, ISBN: 80-85947-53-6
  • FILLA, Emil: Práce oka, Odeon 1982, ISBN: 01-517-82
  • KESNER, Ladislav, SCHMITZ  Colleen M. a kol.: Obrazy mysli, mysl v obrazech. Moravská galerie v Brně 2011, ISBN: 978-80-7027-239-8
  • LAHODA, Vojtěch a RAKUŠANOVÁ,Marie a SRP, Karel a WITTLICH, Petr: Křičte ústa! - předpoklady expresionismu. Academia 2007, ISBN: 978-80-200-1501-3
  • ZRZAVÝ, Josef: Anatomie pro výtvarníky. Avicenum 1977, ISBN: 08-017-77
  • obrazové publikace starých mistrů (ElGreco, Rembrandt, Ingres, Murillo, benátská škola, italská renesance,...). info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 3
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě docházky a zadané práce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022.