DSCZ203 Kresba, malba II

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/3/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Barbora Pokorná (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 14:30–15:15 uc_B, Po 15:15–16:00 uc_B, Po 16:15–17:00 uc_B
Předpoklady
základní znalost kresby a malby pozorovací a poměřovací schopnosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
zvládnutí kresby,malby figury-aktu v proporcích, objemech, anatomie těla, uvolnění ruky-kresby, schopnost se dívat-převod prostorových souvislostí na plochu, perspektiva těla
Výstupy z učení
-převádět viděné proporce na papír různými technikami: kresba , malba -základní povědomí o anatomii lidského těla -schopnost pohybových skic, použití v další práci -problematika stínu a světla -zjednodušování forem-stylizace -schopnost studie -znalost kresebných technik
Osnova
 • 1.úvod 2.studie lebky 3.studie hlavy dle sádrového modelu 4.studie hlavy dle živého modelu 5.studie ruce dle sádrového modelu 6.studie ruce dle živého modelu 7.pohybové studie-kresba 8.pohybové studie-malba 9.půlfigura-kresba 10.půlfigura-perovka 11.akt-kresba 12.akt- malba 13.oblečená figura
Literatura
  doporučená literatura
 • SCOTTOVÁ, Joana: Kreslení a skicování, Slovatrt, 2007, ISBN: 978-80-7209-929-0
 • RAY, Smith: Encyklopedie výtvarných technik a materialů, Slovatrt, 2012, ISBN: 978-80-7391-482-0
 • obrazové publikace starých mistrů (ElGreco, Rembrandt, Ingres, Murillo, benátská škola, italská renesance,...). info
 • Pijoan,J.: Dějiny umění. Praha 1987. info
  neurčeno
 • ZRZAVÝ, Josef: Anatomie pro výtvarníky. Avicenum 1977, ISBN: 08-017-77
 • KANDINSKY, Wassily: O duchovnosti v umění. Triáda 2009, ISBN: 978-80-87256-08-4
 • KANDINSKY, Wassily: Linie, bod, plocha. Triáda 2000, ISBN: 80-86138-16-X
 • HEIDEGGER, Martin: Původ uměleckého díla, Oikoymenh 2016, 978-80-7298-207-3
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 3
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě docházky a odevzdání zadané práce
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DSCZ203