DSCZ104 Modelování I

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
David Baránek (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:15–11:00 MODEL, Út 11:00–11:45 MODEL
Předpoklady
základní znalost a zkušenost s prací s materiálem, manuální zručnost, prostorové cítění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit se vytvořit kopii prostorových objemů předmětů, správně vnímat a přenášet jejich proporce. Student získá praktické dovednosti .- seznámí se s odléváním do sádry a lukoprenu. Získá zkušenosti s prací s různými materiály při tvorbě tvorba prostorových objektů podle vlastního návrhu.
Výstupy z učení
Student získá -schopnost převádět viděné do materiálu -získá znalosti různých materiálů vhodných pro výrobů 3D objektů -naučí se používat a zpracovávat různé materiály -zvýší si svou řemeslnou zručnost a prohloubí cit pro materiál
Osnova
  • 1.úvod 2.modelace jednoduchých tvarů 3.modelace dle sádrových předloh 4.studie prostorové zátiší 5.studie předmětů denní potřeby 6.zvětšování předmětů 7.ornament 8.studie lebky 9.studie sádrové hlavy 10.odlévání jednoduchých objektů 11.ztracená forma 12.klínová forma 13.retušování, patinace
Literatura
    doporučená literatura
  • Jan Zrzavý: Anatomie pro výtvarníky. info
  • Dějiny sochařství. info
  • HILDRE, Berit: Modelování – hlava a výrazy tváře, Brno, Computer Press, 2006, ISBN 80-251-1325-6
  • WEISS, Gustav: Keramika - umění z hlíny, Grada, 2007, ISBN 8024719542
Výukové metody
* Pravidelná výuka * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě docházky a odevzdané práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022.