DRTZX04 Rozhlasové praktikum

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Iveta Novotná (přednášející)
MgA. Tereza Reková (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 12:00–12:45 722, Út 12:45–13:30 722
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá základní dovednosti v oblasti zvukového záznamu a střihu. Seznámí se s prostředky a možnostmi, které zvuk jako médium přináší. Naučí se pracovat se zvukovými prostředky jednotlivých žánrů rozhlasové i audiovizuální tvorby, i přednosti jednotlivých žánrů kombinovat do multižánrového díla. Tyto poznatky potom využije pro tvorbu svých cvičení i plnění úkolů v dalších předmětech.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen:
- plně a samostatně ovládat přenosné zvukové nahrávací zařízení
- natočit materiál v profesionální vysílací kvalitě
- vést rozhovor a dovést respondenta ke koncentrované výpovědi
- ovládat zvukový střihový program
- sestříhat nahrávku mluveného slova tak, aby výpověď byla co nejhutnější a nejvýstižnější a aby střihové zásahy byly neslyšitelné
- zhodnotit zvukovou kvalitu nahrávky a případné nežádoucí ruchy nebo pazvuky vystřihnout
Osnova
 • Základy práce s mikrofonem
 • Základy práce s různými typy záznamových zařízení
 • Přenos dat
 • Základy střihu

  Cvičení:
 • 1. anketa
 • 2. zvukový obraz - nonverbální popis určitého prostředí nebo události pouze pomocí zvuku
 • 3. dokumentární zvuková reportáž - kombinace dokumentárních zvukových záběrů a mluveného komentáře
 • 4. střih a manipulace uvnitř výpovědi - práce s materiálem ve střihovém programu, editace a tvarování výpovědi, vystřihování slov a hlásek, odstraňování hluku, ruchu a čištění nahrávky od nedokonalostí
 • 5. střih mezi časovými a prostorovými rovinami v rozhovoru - kombinace dvou různých výpovědí, odehrávajících se v jiném časovém i prostorovém úseku do tematicky ucelené monotematické výpovědi
Literatura
 • Bouček, Zdeněk, Rottenberg, Ivo: ABC lovce zvuku. Praha 1974. info
 • Branžovský, Josef: Hledání rozhlasovosti. Praha, Čs.rozhlas 1990. info
 • Maršík, Josef: Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha, SRT 1999. info
 • Otčenášek, Z: O subjektivním hodnocení zvuku, Akademie múzických umění, Praha, 2007. info
 • Manuály práce se střihovými programy a se záznamovými zařízeními
Výukové metody
cvičení,metody vytváření dovedností, diskuzní metody, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
zápočet na základě aktivní účasti ve výuce a odevzdání dohodnutých zadání
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DRTZX04