DRTZ307 Umění epiky

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Jan Němec (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–12:45 413, St 12:45–13:30 413
Předpoklady
EVER ( DRTL307 Umění epiky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si narativní postupy v literatuře 20. a 21. století. Jakým způsobem je příběh vyprávěn? Budeme se zabývat různými druhy vypravěče, ale také jazykem. Každá četba knihy pak je spojena s konkrétním kreativním úkolem v souvislosti s probíranou četbou.
Osnova
  • Cílem předmětu je věnovat se epickým dílům a odpočinout si od typických dramatických situací důležitých při tvorbě scénářů či divadelních her. V tomto předmětu se tedy budeme zabývat prozaickými díly, převážně 20. století, ovšem nikoli výlučně. Dostojevského Idiot, Martin Eden Jacka Londona, Paní Dallowayová Virginie Woolfové, Příliš hlučná samota Bohumila Hrabala a Honzlová Zdeny Salivarové. Jak se doba podepsala na díle autora? Jak se jeho politické smýšlení podepsalo na daném díle? A jaké jsou opakující se motivy těchto děl? Každý čtecí úkol pak bude podroben reflexi v psané a ústní formě, a to taktéž ve formě kreativního úkolu - v souvislosti s četbou.
Literatura
  • London: Martin Eden
  • Auerbach: Mimesis
  • Woolfová: Paní Dallowayová
  • Hrabal: Přílš hlučná samota
  • Salivarová: Honzlová
  • Dostojevskij: Idiot
Výukové metody
Seminář, metody tvůrčího psaní, esejistická cvičení.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet na základě závěrečné eseje a povídky
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DRTZ307