DMCZ201 Herectví – muzikál

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/12/5. 9 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Mario Buzzi, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylva Talpová
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 16:15–17:00 132, Po 17:00–17:45 132, Po 18:00–18:45 132, Po 18:45–19:30 132, Út 10:15–11:00 132, Út 11:00–11:45 132, Út 12:00–12:45 132, Út 12:45–13:30 132, St 14:30–15:15 132, St 15:15–16:00 132, St 16:15–17:00 132, St 17:00–17:45 132
Předpoklady
Ukončení studia prvního ročníku v konkrétním ateliéru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získávání dalších dovedností pomocí klasických hereckých technik,zvládání emočních rovin postavy, rozvíjení hereckých zkušeností při studiu konkrétních charakterů. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- v praxi používat dovedností získaných studiem klasických hereckých technik
- zvládat emoční rovinu hraných postav postavy
- rozvíjet herecké zkušeností při studiu konkrétních charakterů
- uchopit svěřenou divadelní roli jako celek
- ovládat základní principy a postupy tzv. syntetického divadla
- spojovat dovednosti získané tréningem jednotlivých složek (herecká práce, zpěv, tanec) v jeden celek
Osnova
  • 1) Syntetická práce na tvorbě divadelní (muzikálové) role
  • - spojení herecké práce, zpěvu a tance
  • 2) práce na projektech
  • 3) individuální konzultace studentů s pedagogem
Literatura
    doporučená literatura
  • DONELLEN, D. Herec a jeho cíl. Praha: Brkola, 2007. info
Výukové metody
Seminář, cvičení, projekt. Diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, , práce s textem, samostudium role.
Metody hodnocení
Soustavné sledování práce studentů, projekt.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2019, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DMCZ201