DMBZ103 Trénink moderního tance

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Hana Litterová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 8:30–9:15 SAL, St 9:15–10:00 SAL
Předpoklady
Absolvování předmětů Moderní tanec I, II a III, předmětů Jazzový tanec I, II a III a předmětů Klasický tanec I, II a III, popř. hluboké znalosti a dovednosti z oblasti moderního, jazzového a klasického tance.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Trénink moderního tance je koncipován jako interpretační trénink pro studenty IV. ročníku, kteří se v tu dobu nacházejí převážně v školním divadle, kde nastudovávají absolventské inscenace. Tento trénink má za úkol udržet a rozvíjet jejich interpretační výkonnost, prohlubovat schopnosti práce s choreografem či režisérem a v neposlední řadě udržovat fyzickou kondici na požadované úrovni. Tréninky jsou složeny ze základních technik moderního a jazzového tance a z cvičných variací a choreografií. Vzhledem k časové dotaci a zátěži studentů ve školním divadle je tento předmět koncipován jako dvousemestrální.
Výstupy z učení
Student je schopen udržovat či zlepšovat svoji interpretační výkonnost; dále se aktivně pohybuje v oblasti moderního a jazzového tance; aktivně trénuje pohybovou paměť; rozvíjí improvizační a tvůrčí schopnosti; zdokonaluje se v práci ve skupině i s partnerem
Osnova
 • WarmUp
 • Technika nohou
 • Elasticita
 • Síla
 • Rotace
 • Skoky
 • Variace, choreografie
Literatura
 • PERCES, Marjorie B, Ana Marie FORSYTHE, Cheryl BELL a David STRNAD. Taneční technika Lestera Hortona. Vydání první. 2017. 330 s. ISBN 978-80-7460-112-5. info
 • STRNAD, David. Metoda taneční výchovy technikou Lestera Hortona. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. 172 s. ISBN 978-80-7460-078-4. info
Výukové metody
Taneční trénink
Metody hodnocení
Vzhledem k tomu, že výkon studentů je posuzován již komplexně, prostřednictvím absolventských představení ve školním divadle, nemá tento předmět hodnocení prostřednictvím veřejného zápočtového tréninku. Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DMBZ103