DMBZ103 Trénink moderního tance

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Hana Litterová (přednášející)
MgA. Barbora Musilová, DiS. (přednášející)
MgA. Mgr. Hana Novotná (přednášející)
doc. Ing. David Strnad (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování předmětů Moderní tanec I, II a III, předmětů Jazzový tanec I, II a III a předmětů Klasický tanec I, II a III, popř. hluboké znalosti a dovednosti z oblasti moderního, jazzového a klasického tance.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Trénink moderního tance je koncipován jako interpretační trénink pro studenty IV. ročníku, kteří se v tu dobu nacházejí převážně v školním divadle, kde nastudovávají absolventské inscenace. Tento trénink má za úkol udržet a rozvíjet jejich interpretační výkonnost, prohlubovat schopnosti práce s choreografem či režisérem a v neposlední řadě udržovat fyzickou kondici na požadované úrovni. Tréninky jsou složeny ze základních technik moderního a jazzového tance a z cvičných variací a choreografií. Vzhledem k časové dotaci a zátěži studentů ve školním divadle je tento předmět koncipován jako dvousemestrální.
Výstupy z učení
Student je schopen udržovat či zlepšovat svoji interpretační výkonnost; dále se aktivně pohybuje v oblasti moderního a jazzového tance; aktivně trénuje pohybovou paměť; rozvíjí improvizační a tvůrčí schopnosti; zdokonaluje se v práci ve skupině i s partnerem
Osnova
  • WarmUp
  • Technika nohou
  • Elasticita
  • Síla
  • Rotace
  • Skoky
  • Variace, choreografie
Literatura
  • PERCES, Marjorie B, Ana Marie FORSYTHE, Cheryl BELL a David STRNAD. Taneční technika Lestera Hortona. Vydání první. 2017. 330 s. ISBN 978-80-7460-112-5. info
  • STRNAD, David. Metoda taneční výchovy technikou Lestera Hortona. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. 172 s. ISBN 978-80-7460-078-4. info
Výukové metody
Taneční trénink
Metody hodnocení
Vzhledem k tomu, že výkon studentů je posuzován již komplexně, prostřednictvím absolventských představení ve školním divadle, nemá tento předmět hodnocení prostřednictvím veřejného zápočtového tréninku. Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2020, zima 2021.