DMAZ101 Herectví I

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/12/3. 8 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (přednášející)
MgA. Dalibor Buš (přednášející)
doc. Mgr. Pierre Nadaud (přednášející)
MgA. Jana Štvrtecká - Kaločová (přednášející)
MgA. Eva Ventrubová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Oxana Smilková
Ateliér muzikálového herectví Michala Zetela - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Michala Zetela - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DMAZ101/FD: Út 12:00–12:45 202, Út 12:45–13:30 202, Út 14:30–15:15 202, Út 15:15–16:00 202, Út 16:15–17:00 202, P. Nadaud
DMAZ101/CH: Út 14:30–15:15 203, Út 15:15–16:00 203, Út 16:15–17:00 203, Út 17:00–17:45 203, Út 18:00–18:45 203, St 10:15–11:00 203, St 11:00–11:45 203, St 16:15–17:00 203, St 17:00–17:45 203, St 18:00–18:45 203, Čt 14:30–15:15 203, Čt 15:15–16:00 203, A. Bergman, J. Štvrtecká - Kaločová, E. Ventrubová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
• Iniciace hercova těla a psychiky jakožto nástroje umělecké tvorby
• Uvolnění toku fantazie směřující k přirozené jevištní existenci
• Osvojení si obrazotvorného vnímání, myšlení a jednání
• Překročení omezujících osobních dynamických stereotypů
• Vstup do problematiky vnější a vnitřní herecké abecedy
• Rozvíjení partnerského a skupinového cítění
• Seznámení se základy umělecké etiky a disciplíny
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• spolupráce s pedagogem na uvolňování a rozvíjení svého uměleckého potenciálu
• základního partnerského cítění a spolupráce
• dodržovat pravidla pracovní disciplíny.
Osnova
 • Naplnění cílů předmětu je realizováno s přihlédnutím jednak ke specifikacím každé ze tří specializací studijního programu a dále také s přihlédnutím ke specifice metod výuky jednotlivých vedoucích ateliérů, jejichž metodologie byla prověřena při jejich přijímacím a/nebo habilitačním řízení.
 • Specializace Činoherní herectví
 • Ateliér doc. Bergmana
 • „Každodenní cvičení“ - rozvoj základních mechanismů lidského chování a jednání v podmínkách umělé jevištní skutečnosti „nekaždodenní cvičení“ - rozvoj specifických předpokladů a zákonitostí jevištního výrazu (Mejercholdova biomechanika) „Karlíkova psychosomatická cvičení“ – rozvoj osobnostně podmíněné specificky herecké imaginace.
 • Ateliér doc. Riegera
 • Cvičení na:
 • • iniciaci hercova těla a psychiky
 • • uvolnění toku fantazie
 • • přirozenou jevištní existenci
 • • osvojení si obrazotvorného vnímání, myšlení, jednání
 • • překročení omezujících osobních dynamických stereotypů
 • • vnější a vnitřní hereckou abecedu
 • • partnerské a skupinové cítění
 • • disciplínu
 • Ateilér doc. Smilkové
 • - Poznávání sebe sama jako materiál pro hereckou tvorbu (psychiky, energie a duchovna)
 • - zpracování estetického kritéria – vkusu a sebereflexe
 • - herecký trénink (příprava vybavenosti fyzické, rytmické, energetické, hlasové a osobní pro hereckou tvorbu a projev osobnosti. Vytvoření vlastního rituálu ke každé roli.)
 • Ateliér doc. Dostálka
 • - improvizace
 • - uvolnění toku fantazie
 • - partnerské a situační cítění
 • - překročení privátního „já“
 • - základní herecké výrazové prostředky
 • Specializace Muzikálové herectví
 • doc. Talpová
 • Herecká cvičení Rozvíjení fantazie, imaginace. Jednání v základních hereckých situacích. Osvojování si základních hereckých výrazových prostředků. Vnitřní motivace.
 • Mgr. Štěpán
 • 1) základní pojmy herecké práce
 • 2) základní cvičení, která si berou za cíl vytvořit na hodinách tvůrčí atmosféru a kolektivní souhru.
 • 3) herecká cvičení na rozvíjení fantazii, imaginace, vnitřní motivace
 • 4) hledání principů tvořivé hravosti
 • 5) cvičené rozvíjející základní herecké prostředky (fyzické jednání, jednání beze slov, jednání slovem)
 • 6) dialog - základní vlastnosti dialogu, seznámení se z vybranými dialogy z dramatické literatury
 • 7) tvůrčí práce na dialogu (od autorství po jevištní zpracování)
 • MgA. Zetel
 • • kolektivní cvičení na koncetraci, pozornost, souhru a vnímání prostoru
 • • cvičení na tělesné uvolnění a práci s tonusem
 • • rytmická cvičení s hudbou
 • Specializace Fyzické divadlo
 • Během výuky je opakovaně kladena otázka týkající se významů pohybů a jejich potencionálu k vyprávění: jaké znaky a významy objevíme, když necháme stranou verbální komunikaci. Opíráme se prakticky o hru s maskou, o analýzu pohybu, kterou provedl Rudolf von Laban (především The Mastery of Movement) a Etienne Decroux (Paroles sur le mime), a také o některé aspekty praktik a myšlenek Michaila Čechova. Prohlubujeme spojitosti mezi základními estetickými a symbolickými aspekty světa, mezi výtvarným uměním, poezií a jevištním pohybem, který klademe před mluvu. Budujeme u studenta tzv. neutrální stav těla. Postupně se přibližujeme k otázce budování postav v úzké spojitosti s předmětem, který se věnuje hře s maskou (Divadlo Masek). Budeme se zabývat vztahem s objektem jako výtvarným prvkem. V rámci improvizace a její analýzy kultivujeme u studenta dramatické cítění (práce s impulzy, s danými vztahy a hierarchií – statusem – mezi herci, a se základní situací). V rámci předmětu studenti získají společnou metodu pro rozcvičení a soustředění se.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Analýza výsledků činnosti studenta, soustavné sledování výkonu studentů. Docházka, plnění zadávaných úkolů a aktivní účast ve výuce mají zásadní podíl na celkovém hodnocení.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2018, zima 2019, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DMAZ101