DJTZX07 Zvuk – Digitální audiosystém II

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lukáš Nábělek (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 16:15–17:00 ZLAB, St 17:00–17:45 ZLAB
Předpoklady
Absolvování předmětů: Základy scénického zvuku a Zvuková technika a Teorie snímání zvuku hudebních nástrojů a Zvuk – digitální audiosystém I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty s moderními zvukovými technologiemi, prací s běžně používanými digitálními mixážními pulty a s obecnou problematikou oboru.

Deskriptory: Student je připraven pracovat na přípravě a realizaci kulturních akcí s využitím moderních digitálních technologií.

Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-zapojit a zprovoznit složitější digitální zvukové řetězce,
-navrhnout optimální zvukový systém pro dané prostředí,
-určit vlastnosti jednotlivých zařízení ve zvukovém řetězci,
-pracovat s bezdrátovými zvukovými systémy,
-orientovat se v problematice zvukových digitálních mixážních pultů,
-orientovat se v problematice digitálních zvukových sítí.
Osnova
 • -Přenos digitálního signálu
 • -příklady využití digitálních zvukových sítí
 • -historie zvukových sítí
 • -AES3
 • -MADI
 • -Ethersound
 • -CobraNet
 • -SPDIF
 • -ADAT
 • -SMPTE/EBU
 • -MIDI Time Code
Literatura
  povinná literatura
 • SYROVÝ, Václav. Hudební zvuk – Příspěvek k teorii zvukové tvorby. Praha: Akademie múzických umění, 2009. ISBN 978-80-7331-323-4. info
  doporučená literatura
 • VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Muzikus, 2008. info
 • KOPECKÝ, Pavel. Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7331-121-6. info
Výukové metody
Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Metody hodnocení
Zápočet na základě docházky a seminární práce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DJTZX07