DJTZX07 Digitální audio systémy

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
0/2/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lukáš Nábělek (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DJTLX07 Digitální audio systémy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty s moderními zvukovými technologiemi, prací s běžně používanými digitálními mixážními pulty a s obecnou problematikou oboru. Deskriptory: Student je připraven pracovat na přípravě a realizaci kulturních akcí s využitím moderních digitálních technologií.
Osnova
 • Digitálních mixážních pultů
 • Základní DAW programy
 • Bezdrátové systémy
 • Přenos digitálního signálu
 • Zvukové procesory
 • MIDI
 • Datové protokoly
Literatura
  doporučená literatura
 • SYROVÝ, Václav. Hudební zvuk – Příspěvek k teorii zvukové tvorby. Praha: Akademie múzických umění, 2009. ISBN 978-80-7331-323-4. info
 • VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Muzikus, 2008. info
 • KOPECKÝ, Pavel. Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7331-121-6. info
Výukové metody
Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Metody hodnocení
Zápočet na základě docházky a seminární práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.