DHDZ201 Herectví II – činohra

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/6/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Igor Dostálek (přednášející)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (přednášející)
doc. Oxana Smilková (přednášející)
MgA. Jana Štvrtecká - Kaločová (přednášející)
Garance
doc. Oxana Smilková
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 14:30–15:15 105, Út 15:15–16:00 105, Út 16:15–17:00 105, Út 17:00–17:45 105, Út 18:00–18:45 105, Út 18:45–19:30 105
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět v rámci specializace "činohra" rozšiřuje časovou dotaci předmětu Herecká tvorba (společný pro všechny 3 specializace studijního programu) a proto s tímto předmětem sdílí i stejné cíle:
• Herecká proměna za použití vnitřních a vnějších hereckých výrazových prostředků směřující k charakterizaci postavy
• Rozvíjení schopnosti herecké analýzy textu
• Tvorba autorského textu rozvíjejícího dramatickou předlohu
• Zkoumání vrstevnatosti vztahů mezi hercem a postavou
• Seznámení s problematikou divadelních žánrů
• Vědomá integrace dovedností získaných v ostatních předmětech do herecké tvorby
Výstupy z učení
Tento předmět v rámci specializace "činohra" rozšiřuje časovou dotaci předmětu Herecká tvorba (společný pro všechny 3 specializace studijního programu) a proto s tímto předmětem sdílí i stejné výstupy - Student bude po absolvování předmětu schopen:
• charakterizovat postavu vnitřními a vnějšími výrazovými prostředky
• adekvátní úrovně herecké analýzy textu
• zkoumat vztahy mezi hercem a postavou
• integrovat dovednosti získané v ostatních předmětech do herecké tvorby
Osnova
 • Naplnění cílů předmětu je realizováno s přihlédnutím ke specifice metod výuky jednotlivých vedoucích ateliérů, jejichž metodologie byla prověřena při jejich přijímacím a/nebo habilitačním řízení.
 • Ateliér doc. Bergmana
 • Svět dramatického autora (Molière) jako výchozí impuls interpretační a autorské herecké tvorby – alexandrín, zvětšená stylizace pohybového výrazu, práce na více situacích, tedy i dvou až třech postavách (v jejich základních rysech); krátký autorský herecký projekt (na základě „psychosomatických cvičení“) na téma Molière. Další zvědomování kompozičních zákonitostí.
 • Ateliér doc. Riegera
 • Práce na krátkém dramatickém nebo nedramatickém textu za účelem:
 • • využití vnější i vnitřní charakteristiky postavy
 • • rozvoje herecké analýzy textu
 • • přivlastnění si daných okolností postavy zadané autorem
 • • integrace dovedností z ostatních předmětů
 • Ateilér doc. Smilkové
 • • na základě klasické dramatiky vnímání moderního světa herce
 • • rozvíjení technických možností herce
 • • herecký trénink
 • Ateliér doc. Dostálka
 • - práce s literární předlohou (dramatická literatura)
 • - tajemství herecké proměny v okolnostech zadaných autorem
 • - maximální konkrétnost jevištní akce
 • - odvážnost hereckého výrazu
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Analýza výsledků činnosti studenta, soustavné sledování výkonu studentů, profesní výkon. Docházka, plnění zadávaných úkolů a aktivní účast ve výuce mají zásadní podíl na celkovém hodnocení.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DHDZ201