DDVZ514 Praxe V

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/0/4. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Miroslav Jindra (přednášející)
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je v řízeném procesu rozvinout u studentů jejich tvořící se profesní specializace, ať už se jedná o divadelní projekt, lektorský či jiný týkající se oboru divadla a výchovy. Vhodnost studentem navrženého vlastního projektu posoudí pedagog předmětu na základě rozpravy o návrhu a o aktuálních potřeb a chtění studenta.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zvolit si svým schopnostem a své tvořící se profesní specializaci adekvátní projekt v oboru divadla a výchovy;
- sehnat si cílovou skupinu i prostory určené pro realizaci projektu;
- samostatně zorganizovat realizaci celého projektu (od příprav po dokumentaci);
- úspěšně realizovat připravený projekt a referovat o jeho průběhu pedagogovi.
Osnova
  • Osnova se liší v závislosti na typu vybraného vlastního projektu.
Literatura
  • Konkrétní literaturu doporučí pedagog předmětu na základě typu projektu.
Výukové metody
Diskusní metody, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
ZS: zápočet na základě práce na individuálním projektu
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DDVZ514