DDVZ114 Organizace festivalu Sítko

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 14:30–15:15 2, Čt 15:15–16:00 2
Předpoklady
Nutné ve stejném akademickém roce absolvovat též předmět DDVL115 Realizace festivalu Sítko.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Organizace festivalu Sítko je vytvořit schopnou organizační skupinu,která – informována o historii Sítka, jeho smyslu a významu včetně důležitosti jednotlivých organizačních oblastí – dokáže pod vedením pedagoga zorganizovat festival Ateliéru divadla a výchovy Sítko.

Dalším, neméně důležitým cílem je rozvinout schopnost zpracování poznatků, reflektivních myšlenek a hodnocení do dokumentace festivalu/projektu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v historii festivalu Sítko;
- formulovat fáze organizace festivalu;
- formulovat oblasti, na něž je třeba v průběhu organizace festivalu myslet;
- realizovat vlastní divadelní festival malého formátu.
Osnova
 • možnosti forem a cílových skupin divadelních festivalů
 • seznámení se s ateliérovým festivalem Sítko (historie, smysl, význam, možnosti, úskalí dalších ročníků)
 • divadelní festival jako projekt
 • formulování tématu nadcházejícího ročníku
 • naplňování požadavků jednotlivých sekcí organizace festivalu v menších organizačních skupinách
 • celková příprava festivalu
 • zpracování dokumentace festivalu (audio-vizuální záznamy a písemná reflexe vlastní práce ve skupině v průběhu organizace i realizace festivalu)
Literatura
  povinná literatura
 • Dokumentace minulých ročníků festivalu Sítko počínaje rokem 2003
  doporučená literatura
 • CIKÁNEK, M. Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Divadelní ústav, 2009. 86 s. ISBN 978-80-7008-231-7. info
 • ČERNÝ, V. Řeč těla. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 254 s. ISBN 978-80-251-1658-6. info
 • DVOŘÁK, J. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X. info
 • DVOŘÁK, J. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005. 312 s. ISBN 80-86102-49-1. info
 • KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce. 1. vydání. Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009. 146 s. ISBN 978-80-7008-236-2. info
 • SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla : Po stopáchlidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 1. vydání. Praha : 65.pole, 2009. 270 s. ISBN 978-80-903944-3-8. info
Výukové metody
Pravidelná výuka (seminář, cvičení, projekt)
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 (ZS) + 4 (LS)
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2 (ZS i LS)
Metody hodnocení
ZS: Zápočet na základě docházky, aktivní práce v hodině a přípravy a prezentace koncepce týmu.
LS: Zápočet na základě docházky, aktivní práce v hodině a samostatné práce na dokumentaci.
Informace učitele
http://sitko.jamu.cz
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DDVZ114