DDBZ402 Reflexe studia v zahraničí nebo stáže v divadle

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/0/10. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr.art. Jozef Gombár (přednášející)
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (přednášející)
doc. Břetislav Rychlík (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování studia v zahraničí nebo stáže v divadle.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Deskriptorem je získání nových praktických, uměleckých či teoretických zkušeností i dovedností daných jiným úhlem pohledu na uměleckou tvorbu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- sumarizovat penzum nově získaných zkušeností
- reflektovat absolvovanou pracovní stáž či studijní pobyt
- prezentovat své odborné či tvůrčí zkušenosti kolegům.
Osnova
  • Písemná reflexe průběhu zahraničního studia nebo pracovní stáže. Druhou podmínkou je ústní prezentace získaných zkušeností a poznatků v rámci semináře.
Výukové metody
Písemná reflexe a ústní prezentace pracovní stáže nebo studijního pobytu v zahraničí o minimálním rozsahu 10 stran.
Metody hodnocení
Zápočet za odevzdanou písemnou reflexi a osobní prezentaci v rámci semináře.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2019, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DDBZ402