DATZ114 Elektrotechnika

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ondřej Bulva (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 16:15–17:00 106, St 17:00–17:45 106
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Elektrotechnika I a všechny předchozí a souběžné předměty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle: Seznámit studenta s elektrotechnickým vybavením divadel, úskalími a nebezpečími jejich užívání po stránce elktrické i bezpečnostní. Deskriptory: Student je způsobilý pracovat s elektrotechnickou výbavou divadelního jeviště.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - orientovat se ve způsobu el. připojení jevištních technologií a jejich ovládání - aplikovat své teoretické znalosti v praxi - orientovat se v el. rozvodné skříni - reagovat při krizových situacích při úrazu elektrickým proudem
Osnova
  • 1. Jednotky soustavy Si 2. Elektrické a magnetické pole 3. Ohmův zákon, měrná vodivost 4. Stejnosměrný proud 5. Střídavý proud 6. Elektrický výkon, práce 7. Třífázová střídavá soustava 8. Druhy rozvodných sítí 9. Elektrická zařízení 10. Připojování elektrických předmětů 11. Úraz elektrickým proudem, Ochrana před úrazem elektrickým proudem 12. Ochrana automatickým odpojením
Literatura
    povinná literatura
  • L.Voženílek, F.Lstibůrek - Základy elektrotechniky-SNTL Praha 1985. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Online test v IS (70 % hodnocení) a vypracování seminární práce na zadané téma (30 % hodnocení).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DATZ114