DATZ114 Elektrotechnika

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ondřej Bulva (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–13:30 107
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Elektrotechnika I a všechny předchozí a souběžné předměty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle: Seznámit studenta s elektrotechnickým vybavením divadel, úskalími a nebezpečími jejich užívání pos tránce elktrické i bezpečnostní. Deskriptory: Student je způsobilý pracovat s elektrotechnickou výbavou divadelního jeviště.
Osnova
  • El. stroje točivé - asynchronní stroje - synchronní stroje - stejnosměrné stroje Fyzikální základy elektroniky - vlastní a nevlastní vodivost - základní polovodičové součástky - usměrňovače,
Literatura
    povinná literatura
  • L.Voženílek, F.Lstibůrek - Základy elektrotechniky-SNTL Praha 1985. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021.