DTDZY17 Pedagogika III

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
5/0/52. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování kurzů Pedagogika I a II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámení studentů se specifiky lektorské činnosti v teoretické rovině, následně nácvik a zdokonalení lektorských dovedností v rovině praktické. Studenti budou obeznámeni s procesem přípravy, realizace a vyhodnocení vzdělávacího kurzu.Během kurzu se studenti naučí, jak strukturovat výuku a získat zájem posluchačů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět specifikům vzdělávání dětí i dospělých
- strukturovat výukovou jednotku
- připravit, zralizovat a evaluovat vzdělávací kurz
- aplikovat při výuce vybrané techniky facilitace a motivace
- efektivně komunikovat
Osnova
 • 1. Lektorské dovednosti, prezentační dovednosti
 • 2. Efektivní komunikace
 • 3. Výstavba didaktického procesu, techniky facilitace a motivace
 • 4. Příprava a tvorba vzdělávacího kurzu
 • 5. Realizace vzdělávacího kurzu
 • 6. Evaluace vzdělávacího kurzu
 • 7. Práce se skupinou, skupinová dynamika
Literatura
 • Obst, O.: Obecná didaktika. info
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996. info
 • Petty, G. Moderní vyučování. 1. vyd. Portál, Praha 1996. info
 • Skalková, J.: Obecná didaktika, ISV, Praha 1999. info
 • Langer, T. (2016). Moderní lektor: průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých. Praha: Grada Publishing.
 • Medlíková, O. (2013). Lektorské dovednosti: manuál úspěšného lektora (2., dopl. vyd.). Praha: Grada.
Výukové metody
přednáška
nácvik lektorských dovedností
Metody hodnocení
Písemné zkoušení studentů
analýza výsledků činnosti studenta
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DTDZY17