DSDZY02 Proseminář k diplomové práci

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
Mgr. Jitka Ciampi Matulová (přednášející)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Preková (přednášející)
doc. Mgr. Jan Štěpánek (přednášející)
Garance
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 10:00–12:00 0.01
Předpoklady
Nejsou stanoveny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na psaní magisterské diplomové práce v následujícím ročníku. Kurz je úzce propojen s kriticky orientovaným kurzem "Reflexe současné scénografie", kde studenti získávají vhled do problematiky současného divadla a alternativních produkcí. Cílem Prosemináře je poskytnout studentům prostor naplnit témata a otázky vyplývající ze zmíněného kurzu a poskytnout jim zázemí informací a zkušeností, na jehož základě se v následujícím ročníku rozhodnou, budou-li v rámci diplomové práce směřovat k teoretické reflexi nebo spíše k "výzkumu uměním".
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu:
- schopen kriticky myslet a diskutovat o současném divadle
- schopen formulovat své názory v písemné podobě
- bude umět aplikovat své znalosti o současném divadelním i alternativním umění na vlastní výzkum
- bude poučen o metodách heuristiky
- bude umět pracovat s odbornou literaturou a dalšími prameny
Osnova
 • 1.-2. jak myslet a psát o současném divadle
 • 3. výběr tématu odborné práce
 • 4. - 5. formální a obsahové aspekty odborné práce
 • 6. - 7. filozofické a teoretické otázky kritického myšlení o divadle a umění
 • 7 . - 8. základní estetické kategorie - estetika ošklivosti a krásna, kýč na divadle
 • 9. - 10. metody heuristiky, pramenný výzkum, práce s odbornou literaturou
 • 11. - 13. teoretické koncepty současného divadla a umění
 • 14. závěrečné shrnutí
Literatura
 • Barthes, Roland: Kritika a pravda. Přel. J. Čermák, J. Dubský, J. Štěpánková. Praha - Liberec 1997. info
 • BAUGH, Christopher. Theatre, Performance and Technology : The Development of Scenography in the Twentieth Century. New York : Palgrave Macmillan, 2005. 251 s. ISBN 978-1-4039-1697-6. info
 • KAYE, N.: Postmodernism and Performance. (Chapter on Foreman). Macmillian, 1994. info
 • Leehmann, Hans-Thies: Postdramatické divadlo. Bratislava : Divadelný ústav, 2007. info
 • Pavis, P.: Současný stav výzkumu v oblasti analýzy představení: divadelní věda či performance studies? Divadelní revue, 2010, č. 1, s. 7-27. info
 • FISHER, Mark. How to write about theatre. London: Bloomsbury Methuen Drama, 2015. ISBN 978-1-4725-2054-8.
 • HUNDHAUSEN, Adrian a Karel PALA. Current Issues in Performance Analysis : proceedings of the international theatrological conference (Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno, 21-22 November 2014). 1st edition. 2014. 150 s. ISBN 978-80-7460-111-8. info
 • KERSHAW, B a H NICHOLSON. Research Methods in Theatre and Performance. Edinburgh, 2011. 248 s. ISBN 978-0-7486-4157-4. info
Výukové metody
přednáška kombinovaná se seminářem, shlédnutí videozáznamů nebo živých představení a následné diskuze a písemné reflexe studentů, heuristické a kritické metody
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zápočtem, podmínkou je minimálně 80% docházky, aktivní účast v diskuzích a písemné vypracování zadaných úkolů včetně závěrečné písemné práce na zadané téma.
Navazující předměty
Informace učitele
Kurz je obsahově propojen s kurzem DSDZY03 Reflexe současné scénografie Seminář - světlo,hudba,tělo,pohyb,prostor.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.