DSCZX03 Scénografická spolupráce na projektu režisérů

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Kateřina Bláhová (přednášející)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Preková (přednášející)
doc. Mgr. Jan Štěpánek (přednášející)
prof. Mgr. Ján Zavarský (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Nutné souběžně navštěvovat či absolvovat tyto předměty:
ScénografieI, II,III, KostýmI.II.III, Technologie projektu I.II, Technické kreslení I.II.,Konstrukce oděvu I.II.III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe s důrazem na práci v týmu s režisérem,dramaturgem,herci,světelným designérem,audiovizí a hudební složkou. Komplexní scénografické řešení a kostýmní koncepce, její vizuální provedení s následující realizací na učebnách či divadelních scénách divadelní a hudební fakulty JAMU. Možnost praktického využití zkušeností dosavadním studiem
Výstupy z učení
Student je schopen: pochopit smysl a podstatu scénografie v divadelní inscenaci analyzovat východiska v řešení divadelní i jiné scénografie rozvíjet schopnosti formulovat vlastní scénografická řešení zvládnout základní výrazové prostředky scénografické tvorby a pomocí ní řešit dramatické situace propojení všech složek syntetického díla a být připraven k maximální kreativní komunikaci, spolupráci a návaznosti na základě scénografických návrhů vedení jejich realizace v dílnách nebo je realizovat autorsky prokazovat široké a hluboké znalosti a kritické porozumění konceptům a metodám ve vztahu k uměleckým procesům scénografie uvědomovat si důležitost kontextu scénografie a možností kreativního přesahu do dalších či nově vznikajících oborů prezentovat originální umělecký scénografický výkon vlastní nebo týmový na veřejnosti a to i na mezinárodním fóru
Osnova
 • Praxe s důrazem na práci v týmu s režisérem,herci,světlným designérem. Komplexní scénografické řešení a kostýmní koncepce s následující realizací na divadelních scénách divadelní a hudební fakulty JAMU. Možnost praktického využití zkušeností získaných z předmětu scénografie, kostým a akademický projekt.
Literatura
 • Jones, Amelia and Heathfield, Adrian (eds.) (2012), Perform, Repeat, Record. Live Art in History. Intellect, Bristol. ISBN 978-1-84150-489-6
 • Kouřil,Miroslav:Teorie scénických uměníI-IV,Praha:SPN,1979-82
 • Goldberg, Roselee (1998) Performance: Live Art Since 1960. Harry N. Abrams, NY NY. ISBN 978-0-8109-4360-5
 • Carlson, Marvin (1996) Performance: A Critical Introduction. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-13702-0, ISBN 0-415-13703-9
 • Thomas Dreher: Performance Art nach 1945. Aktionstheater und Intermedia. München: Wilhelm Fink 2001. ISBN 3-7705-3452-2 (in German)
 • Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen. Frankfurt: edition suhrkamp 2004. ISBN 3-518-12373-4 (in German)
 • Carr, C. (1993) On Edge: Performance at the End of the Twentieth Century. Wesleyan University Press. ISBN 0-8195-5267-4, ISBN 0-8195-6269-6
 • Happy Materials. MATERIOLOGY. Praha:Materio, 2012,2013, 2014 (ISBN 9788026005384) Firemní katalogy a vzorníky napříč průmyslovým spektrem
 • Gómez-Peña, Guillermo (2005) Ethno-techno: Writings on performance, activism and pedagogy. Routledge, London. ISBN 0-415-36248-2
Výukové metody
Metody výuky: projekt Formy výuky: projektová výuka * Celkový počet hodin kontaktní výuky včetně konzultací: 1 * Celkový počet hodin samostatné práce studenta: 4
Metody hodnocení
Zápočet na základě realizace projektu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DSCZX03