DSCZ103 Kresba, malba I

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Ivana Ševčík Miklošková (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 16:45–19:45 0.01
Předpoklady
Základní znalost kresby. Povědomí o technice kresby tužkou, uhlem, tuší.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zvládnutí kresby figury-aktu v proporcích a objemech. Naučit se pracovat s anatomií těla a perspektivou. Uvolnění ruky, schopnost se dívat a převádět prostorové souvislostí na plochu.
Výstupy z učení
Student je schopen: ovládat techniky kresby zvládat anatomii těla zachytit tělo v pohybu zachytit světlo a stín
Osnova
 • - kresba tužkou - zátiší - kresba uhlem - drapérie - studie světla a stínu - kresba sádrového modelu - studie anatomie ruky - studie anatomie nohy - portrét - kresba tužkou - portrét - kresba uhlem - portrét - kresba tuší - práce s perspektivou - pohybovky - pohybovky - kresba podle modelu
Literatura
  doporučená literatura
 • obrazové publikace starých mistrů (ElGreco, Rembrandt, Ingres, Murillo, benátská škola, italská renesance,...). info
 • ZRZAVÝ, Josef: Anatomie pro výtvarníky. Avicenum 1977, ISBN: 08-017-77
 • HEIDEGGER, Martin: Původ uměleckého díla, Oikoymenh 2016, 978-80-7298-207-3
 • BERGER, John: Způsoby vidění, Labyrint 2016, ISBN: 978-80-87260-78-4
 • KLIMEŠ, Jan: Hledání významu v umělecké narativní ilustraci, Masarykova univerzita 2015, ISBN: 978-80-210-8059-1
 • GOMBRICH, Ernst Hans: Příběh umění. Argo 2006, ISBN: 80-7203-143-0
  neurčeno
 • OSOLSOBĚ, Petr. Umění a ctnost : k teorii umělecké reprezentace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář estetiky, 2013. 313 s. ISBN 978-80-7485-015-8
Výukové metody
cvičení metody vytváření dovedností samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě docházky + předložení všech úkolů zadaných v průběhu semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021.