DRTZX11 Literárně kritický seminář

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Jan Němec (přednášející)
doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–13:30 413
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
naučit se číst esejistické kriticky, napsat kritickou esej na zvolené téma, vyzkoušet si různé druhy kreativního psaní
Osnova
  • Postmoderní společnost je společnost individualizovaná. Je ale hlavní náplní většinové společnosti opravdu jen „spěchat a nakupovat“? Kdo je její hlavní postavou potýkající se sebedefinicí a sebeprosazením v pracovním životě, s tekutými pouty a sebeadorací v životě soukromém? Hledá svou identitu, smysl a cíl života. Čeho se zachytit? A jak se vyrovnat s historickým a odkazem předchozích staletí? Cílem našeho kritického semináře bude zaměřit na vybrané krátké esejistické texty a vnímat je prismatem právě člověka žijícího v tekuté postmoderní době: společnost, kultura, umění, mezilidské vztahy, lidská pouta, hodnoty, identita. (M. Montaigne, J.-P. Sartre, W. Benjamin, R. Barthes, T. W. Adorno, H. Arendt, A. Camus, P. Šafařík, Z. Bauman, V. Havel, J. Saramago, M. Houellebecq ad.) Součástí předmětu bude i kreativní psaní, kde budou zadávány úkoly sloužící k ozkoušení různých druhů psaní a práce s pocitem, slovem, příběhem.
Literatura
  • Barthes, R.: Rozkoš z textu. Bratislava 1994. info
  • Barthes, Roland: Kritika a pravda. Přel. J. Čermák, J. Dubský, J. Štěpánková. Praha - Liberec 1997. info
  • Bauman,Z. Tekuté modernost (Kap.4 Práce). info
  • Camus, Albert - Mýtus o Sisyfovi (Praha, 1965). info
  • Montaigne M. Eseje, Odeon Praha1996. info
Výukové metody
čtení esejistických textů, cvičení tvůrčího psaní
Metody hodnocení
splnění úkolů kreativního psaní, čtení esejů, závěrečná esej
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DRTZX11