DRTZ504 Thesis Seminar

Theatre Faculty
Winter 2019
Extent and Intensity
0/2/4. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
doc. Mgr. Petr Francán (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
MgA. Tomáš Gruna (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Aleš Záboj (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 8:30–10:00 720, Tue 10:15–11:45 720, Tue 17:00–18:30 413
Prerequisites (in Czech)
schopnost důsledné práce s textem a odbornou literaturou
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vytvořit podmínky pro vznik kvalitní teoretické diplomové práce, motivovat studenta k rozvíjení vlastních osobitých názorů na vybrané téma, spolu se schopností důsledné práce s odbornou literaturou a dalšími adekvátními zdroji.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen definovat téma práce. Dokáže připravit rešerše odborné literatury a dalších adekvátních zdrojů. Je schopen aplikovat znalosti z oblasti audiovizuální, rozhlasové/audiální tvorby v rámci odborného textu. Dokáže důsledně zapracovávat průběžné připomínky vedoucího práce, tak aby dosáhl maximální kvality textu.
Syllabus (in Czech)
 • Definice tématu, volba metodologie, časový harmonogram práce Rešerše v oblasti odborné literatury, archivů a dalších zdrojů Vyhodnocení zdrojových materiálů Koncepce jednotlivých segmentů teoretické práce Průběžné konzultace v různých vývojových fázích textu Aplikace připomínek vedoucího práce Vyhodnocení kvality zpracovaných segmentů Formální a obsahová revize textu a jeho směřování
Literature
  required literature
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  recommended literature
 • Benjamin W. Dílo a jeho zdroj, Odeon, Praha 1997. info
 • BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Nové verze materiálů k 11. 11. 2004. 2001 , 11. 11. 2004 [cit. 2007-02-12]. Dostupný z WWW: . info
 • Bolter, Jay David - Grusin, Richard. Remediation :understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. xi, 295 s. info
 • Eco, U.: Teorie sémiotiky. JAMU : Brno, 2004. info
 • Ed. Lister, M. a kol.: New Media: A Critical Introduction, Londýn, 2003. info
 • Ed. Wardrip-Fruin, N. a kol.: The New Media Reader. Cambridge: The MIT Press, 2003. info
 • Giddens, Anthony: Sociologie. Praha, Argo 1999 (kapitola 14. Masová média a populární kultura). info
 • Lev Manovich: "The language of New Media", The MIT Press London, 2001. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
Teaching methods (in Czech)
práce s textem, diskusní metody, samostatná práce studenta,kritická reflexe, dramaturgická analýza,
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě důslené práce na textu dle dohodnutého časového harmonogramu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DRTZ504