DRTZ406 Audio-visual project III

Theatre Faculty
Winter 2019
Extent and Intensity
0/4/2. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 11:00–14:00 413
Prerequisites (in Czech)
Autorská důslednost, schopnost analýzy a reflexe, schopnost komunikace a vůle k týmové práci. Základní dovednosti v oblasti práce s audiovizuální záznamovou a postprodukční technologií.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik kvalitního námětu a scénáře hraného audiovizuální díla, s plánovanou stopáží 15 min. Student je scenáristou i režisérem svého filmu. Zároveň je dramaturgem díla některého ze svých kolegů. Získá tak paralelní tvůrčí scenáristickou a dramaturgickou zkušenost.
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže vytvořit kvalitní námět a scénář krátkometrážního filmu se stopáží do 15 minut. Je schopen fomulovat nosné dramaturgické připomínky k námětům a scénářům svých kolegů. Dokáže připravit dramaturgický posudek vybraného námětu a scénáře, tak aby konstruktivně ovlivnil nadcházející realizační fázi.
Syllabus (in Czech)
  • 1. námět 2. zpracování dramaturgických připomínek 3. scénář 4. zpracování dramaturgických připomínek 5. finální verze scénáře
Literature
  • Biró Yv. Teorie filmové dramaturgie, St. pedagog. nakl. Praha, 1975. info
  • Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU, Praha, 2006. info
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
  • F.Daniel M.V.Kratochvíl: Základy filmové dramaturgie. info
  • J. Valušiak: Základy střihové skladby, skripta FAMU. info
  • Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. info
  • Josef Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky:
Projekt
Diskuze, samostatná práce studentů, vypracování dramaturgických posudků, autorská reflexe, kritické myšlení,interpretace, práce s textem. Projektová výuka, praktická realizace scénáře. Individuální konzultace s vedoucím projektu, skupinová a kooperativní výuka, práce s obrazem, s video záznamem.

Assessment methods (in Czech)
ZS klasifikovaný zápočet na základě námětu, scénáře, písemných dramaturgických připomínek ke scénářům kolegů.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DRTZ406