DRTZ402 Dílna magisterského projektu

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Blažejovská (cvičící)
prof. Mgr. Jan Gogola (cvičící)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (cvičící)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (cvičící)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
orientace v dané problematice dle tématu magisterského projektu, schopnost konstruktivní diskuze, schopnost tvůrčího a kritického myšlení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se formou individuálně rozvržených semestrálních prací připravuje na realizaci magisterského projektu. Na základě vybraného tématu nebo souboru témat je postupně připravována koncepce projektu. Student se díky průběžným analýzám vlastních tvůrčích záměrů postupně dopracuje důsledně promyšleného postupu, vedoucího ke vzniku kvalitního tvůrčího díla. Má příležitost prověřit jeho náročnost a zodpovědně se rozhodnout, zda se věnovat výhradně rozhlasovému, televiznímu či filmovému scénáři nebo rozšířit svůj projekt o realizovanou složku (např. rozhlasový, audiovizuální dokument).
Výstupy z učení
Student je schopen definovat svůj tvůrčí záměr z hlediska tématu a vhodného mediálního uchopení. Dokáže prostřednictvím tematizovaných textů prověřit nosnost budoucího díla. Aplikuje své dramaturgické znalosti při rešerších a analýzách děl, která jsou jeho intencím tematicky nebo stylově blízká. Dokáže definovat okruh tvůrčích metod vhodných pro realizaci svého autorského záměru.
Osnova
  • Individuálně rozložené semestrální práce Formulace tvůrčího záměru Reflexe a analýza vlastních textů Analýza děl obsahově nebo stylově spjatých s tvůrčím záměrem autora projektu Výběr vhodných médií dle specifik projektu
Literatura
  • Aumont J.: Le Cinema Et La Mise En Scene , Editeur: Armand Colin, Paris 2006. info
  • CROOK, Tim: Radio Drama - Theory and Practice. London: Routledge 1999. info
  • KOZAMERNIK, Franz;MULLANE, Michael. An introduction to internet radio [online]. [s.l.] : EBU, 2005-10-26 [cit. 2011-08-30]. Dostupné z WWW: . info
  • Novotný, D.J.: Chcete psát scénář? FAMU Praha 2000. info
  • Reiser, Martin & Zapp, Andrea (eds.): New Screen Media: Cinema/Art/Narrative. London 2002. info
  • Thomas, James: Script Analysis for Actors, Directors and Designers. Focal Press, Oxford 2005. info
  • Dle tématu projektu
  • ARONSONOVÁ, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014. info
Výukové metody
Forma: Dílna, seminář ZS,LS Metody: Individuální výuka, samostatná práce studentů, individuální konzultace, diskuzní metody, kritické myšlení, vytváření koncepce projektu z oblasti filmové, rozhlasové, televizní tvorby, scenáristická a dramaturgická příprava projektu.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě pravidelných konzultací, plnění zadání a účasti na semináři
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2021, zima 2022, zima 2023.