DMCZ302 Jevištní mluva III

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/4/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylva Talpová
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 12:00–14:15 SAL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení získaných interpretačních dovedností. Práce s hlasem v konkrétních hereckých situacích s fyzickou a emoční zátěží. Samostatná práce s textem. Sebereflexe. Principy práce na stylizovaném hlasovém projevu. Praktická cvičení.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU
Výstupy z učení
Student bude mít po absolvování předmětu osvojené návyky potřebné pro správnou techniku mluvy nutnou pro jevištní praxi. Dokáže čistě artikulovat. Má osvojené principy práce na stylizovaném hlasovém projevu.
Osnova
  • Prohloubení znalostí získaných v předchozích semestrech daného předmětu. Tzn. práce s hlasem a s dechem ve fonačních a dechových cvičeních, konkrétních hereckých situacích, v různých prostorech i při fyzické a emoční zátěži. Principy hlasové stylizace.
Výukové metody
Seminář, práce s textem, cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet na základě ústní zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DMCZ302