DMCZ302 Technika mluveného projevu

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Aleš Kohout (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylva Talpová
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 14:30–16:00 122
Předpoklady
EVER ( DMCL302 )
Úspěšné absolvování předmětu Umělecká interpretace textu. Předmět určen pro studenty 3. ročníku muzikálového herectví doc. Sylvy Talpové.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent předmětu Technika mluveného projevu by měl mít osvojené návyky potřebné pro správnou techniku mluvy nutnou pro jevištní praxi. To je: technika dýchání, posazení a znělost hlasu, precizní artikulace, mluva bez řečových vad, sebereflexe, individuální práce na textu.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu Technika mluveného projevu by měl mít osvojené návyky potřebné pro správnou techniku mluvy. To je: technika dýchání, posazení a znělost hlasu, precizní artikulace, mluva bez řečových vad, sebereflexe, individuální práce na textu. V teoretické oblasti bude seznámen s problematikou fonetiky, fonace a artikulace.
Osnova
  • 1. Dechová cvičení - cvičení bránice, dechového proudu, zvyšování kapacity dechu 2. Fonace - správné nasazení hlasu, posazení hlasu, rozeznívání masky 3. Artikulace - artikulační cvičení, teorie tvoření hlásek a samohlásek
Výukové metody
Cvičení - práce s textem, metody vytváření dovedností, teorie fonace a artikulace.
Metody hodnocení
Zápočet udělený na základě práce a výsledků studenta během semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021.