DMCZ102 Vnitřní herecká technika

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/4/2. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Aleš Kohout (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylva Talpová
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Pá 14:30–17:45 122
Předpoklady
Docházka do hodin Herecké tvorby svého ateliéru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
DovĂ©st studenty k osvojenĂ­ základnĂ­ch elementĹŻ vnitĹ™nĂ­ hereckĂ© techniky K.S.StanislavskĂ©ho.

Osnova
 • PĹ™edmÄ›t slouží jako podpora pĹ™edmÄ›tu Herecká tvorba v ateliĂ©ru muzikálovĂ©ho herectvĂ­.

  V duchu StanislavskĂ©ho dÄ›lenĂ­ elementĹŻ hereckĂ© tvorby na "vnÄ›jší" a "vnitĹ™nĂ­" jsou zde studenti vedeni k osvojenĂ­ pĹ™edevším vnitĹ™nĂ­ch elementĹŻ hereckĂ© hry.
  Jsou to mimo jiné: jevištní pozornost, představivost, dané okolnosti, proměna vztahu, tělesné pocity, jednání, zhodnocení faktu, vzájemný styk atd.
  PrvnĂ­ semestr vrcholĂ­ kontrolnĂ­ hodinou, pĹ™i nĂ­Ĺľ jsou pĹ™edvedeny vĂ˝sledky cviÄŤenĂ­ práce s imaginárnĂ­m pĹ™edmÄ›tem.
  DruhĂ˝ semestr je zakonÄŤen zkouškou z etud na vzájemnĂ˝ vztah se slovy.
Literatura
  doporučená literatura
 • Rapoport, J. M. Herec a jeho práce. Praha: Svoboda, 1946. info
Výukové metody
Seminář, cvičení.
Metody hodnocení
* ZimnĂ­ semestr
Klasifikovaný zápočet na základě docházky
Klasifikovaný zápočet na základě klauzury

* LetnĂ­ semestr
Klasifikovaný zápočet na základě docházky
Klasifikovaný zápočet na základě klauzury
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2020.