DMAZ103 Trénink klasického tance

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Hana Litterová (přednášející)
MgA. Barbora Musilová, DiS. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér muzikálového herectví Michala Zetela - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Michala Zetela - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Scénický zjev a proporcionalita,fyzické dispozice - rozsah dolních končetin nejen pasivně, vytočení dolních končetin, celková pružnost, především páteře a kyčelních kloubů,rytmus, pohybová koordinace, muzikálnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu: osvojení si základních principů klasického tance, základního postavení i základních cviků a prvků, koordinace pohybu horních a dolních končetin, znalost terminologie prvků klasického tance. Deskriptory předmětu: základy klasického tance ve cvičení u tyče a na volnosti, ve skokové a rotační technice a v prostorových tanečních variací.
Výstupy z učení
student ovládá v dobré kvalitě prvky: -demi plié a grand plié -battement tendu -battement tendu jetté -rond de jambe par terre -battement fondu, battement soutenu -battement frappé -double frappé a petit battement -ron de jambe en l´air -battement développé a relevé lent student zvládá v požadované kvalitě prvky: -grand battement jeté -relevé ve všech pozicích -půl obraty a celé obraty, obraty fouetté -port de bras -pas de bourrée -balancé -pas de chevalle -preparations pro pirouette -rotační technika -sauté, changement -pas échappé -scénická sissonne
Osnova
  • demi plié a grand plié battement tendu battement tendu jetté rond de jambe par terre battement fondu, battement soutenu battement frappé double frappé a petit battement ron de jambe en l´air battement développé a relevé lent grand battement jeté relevé ve všech pozicích půl obraty a celé obraty, obraty fouetté port de bras pas de bourrée balancé pas de chevalle preparations pro pirouette rotační technika sauté, changement pas échappé scénická sissonne
Literatura
    doporučená literatura
  • Bazarová, N.: Klasický tanec SPN, Praha 1985. info
  • Kotzian, L.: Klasický tanec, metodické poznámky pro 6. ročník HTŠ (habilitační práce 1991). info
  • Tarasov, N. I.: Klasický tanec, SPN, Praha 1983. info
Výukové metody
Forma výuky : praktická cvičení na tanečním sále
Metody hodnocení
Profesní výkon na tanečním sále. Aktivní účast na hodině, píle a cílevědomost, disciplína a zájem.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2018, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DMAZ103