DMAZ103 Klasický tanec

Divadelní fakulta
zima 2014
Rozsah
0/4/1. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Halberstadt (přednášející)
doc. MgA. Hana Litterová (přednášející)
Garance
MgA. Stanislav Slovák
Ateliér muzikálového herectví Michala Zetela - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Michala Zetela - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DMAL103 )
Scénický zjev a proporcionalita,fyzické dispozice - rozsah dolních končetin nejen pasivně, vytočení dolních končetin, celková pružnost, především páteře a kyčelních kloubů,rytmus, pohybová koordinace, muzikálnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu: osvojení si základních principů klasického tance, základního postavení i základních cviků a prvků, koordinace pohybu horních a dolních končetin, znalost terminologie prvků klasického tance. Deskriptory předmětu: základy klasického tance ve cvičení u tyče a na volnosti, ve skokové a rotační technice a v prostorových tanečních variací.
Osnova
  • demi plié a grand plié battement tendu battement tendu jetté rond de jambe par terre battement fondu, battement soutenu battement frappé double frappé a petit battement ron de jambe en l´air battement développé a relevé lent grand battement jeté relevé ve všech pozicích půl obraty a celé obraty, obraty fouetté port de bras pas de bourrée balancé pas de chevalle preparations pro pirouette rotační technika sauté, changement pas échappé scénická sissonne
Výukové metody
Forma výuky : praktická cvičení na tanečním sále
Metody hodnocení
Profesní výkon na tanečním sále. Aktivní účast na hodině, píle a cílevědomost, disciplína a zájem.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020.