DDVZX20 Projekty práce s publikem

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/0/4. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Miroslav Jindra (přednášející)
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- seznámit studenty se základy teorie práce s publikem
- srovnat přístupy v oblasti práce s publikem v rámci kulturních organizací
- vést studenty při připravě a realizaci týmového projektu práce s publikem při kulturní organizaci (profesionální divadla, muzea a galerie, knihovny apod.)
Výstupy z učení
Posluchač předmětu:
- bude znát základy teorie práce s publikem
- bude schopen v týmu připravit a realizovat vybraný formát práce s publikem (např. metodické listy, lektorský úvod pro děti, diskuse a další doprovodné akce pro veřejnost)
- bude schopen se podílet na propagaci a organizačním zajištění realizační fáze projektu PSP
- bude schopen účelně dokumentovat a prezentovat vlastní práci v oblasti práce s publikem
Osnova
  • Přednášené okruhy:
  • - teorie práce s publikem se zaměřením na kulturní management
  • - realizované projekty práce s publikem v ateliéru divadlo a výchova
  • - příklady dobré praxe PSP ze zahraničí a ČR
  • Okruhy praktické přípravy:
  • - náslechy na programech PSP (profesionální divadla, muzea a galerie, kulturní centra....)
  • - příprava a organizace projektu práce s publikem ve vybrané instituci
  • - realizace projektu práce s publikem
  • - dokumentace a prezentace na festivalu Sítko
Literatura
  • Re:Publikum: možnosti spolupráce s publikem ve 21. století. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2013. 1 soubor PDF. ISBN 978-80-7008-319-2. info
Výukové metody
Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Formy výuky: přednáška, seminář, cvičení
Metody výuky: přednáška, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě:
- docházky  - 85% účasti v hodinách
- účasti na exkurzích
- realizace ročníkového projektu práce s publikem v zadaném rozsahu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022.