DDVZ310 Pohybové divadlo III

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/4/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
BcA. Jakub Cír (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 16:15–17:45 4, Po 18:00–19:30 4
Předpoklady
student 3. ročníku ateliéru Divadlo a výchova
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
cílem je seznámit studenty s metodikou herecké pohybové průpravy. výstupem z předmětu je znalost studentů: základních principů pohybu, tedy princip centrálního pohybu, znalost hlavních a vedlejších center pohybu, rytmu a dynamiky pohybu, druhů a tvarů pohybu těla herce, pohybu směrem ven i dovnitř, s ohledem na lidské tělo. pohybu s impulsem vnitřním a vnějším, pohybu po různých drahách, pohybu ve skupině, pohybu pod určitou představou. techniky pohybu a správného držení těla pohybu v souvislosti a s důrazem na dech a jeho principy propojení pohyb-hlas, pohyb - délka slabiky, důraz, slovo.
Osnova
  • rytmus dynamika centrum držení těla periferie těla impuls vnitřní a vnější vedení pohybu technika pohybu
Literatura
    povinná literatura
  • Barba, E. - Savarese, N. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, 2000. info
  • Kröschlová, J. : Výrazový tanec. Praha 1964. info
  • Kröschlová, J.: Nauka o pohybu, Praha 1975. info
  • Lossl jiří Rytmická a pohybová výchova mladšího žactva Praha NIPOS ARTAMA 2007
  • Payneová Helen Krativní pohyb a tanec Praha Portál 1999
  • Marta poláková Sloboda obhajovať tanec Divadelní ústav Bratislava
Výukové metody
cvičení metody vytváření dovednosti
Metody hodnocení
soustavné sledování studentů aktivní účast ve výuce 70 % závěrečný, skupinový projekt v rámci festivalu Sítko
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021.