DDVZ305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu II

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 8:30–10:00 4
Předpoklady
Předpokladem je absolvování všech předmětů základu oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Specializace Divadlo a výchova a divadlo a výchova pro Neslyšící
Cílem předmětu je:
- vytvořit podmínky pro utvoření vyvážených týmů pro tvůrčí spolupráci na divadelní inscenaci
- vést studenty při hledání vhodného východiska a cílového diváka vlastní inscenace
- vést studenty při formulaci vlastní inscenační vize do podoby podrobné anotace
- otevřít prostor pro konfrontaci práce všech tvůrčích týmů v jednotlivých fázích práce na inscenaci
Výstupy z učení
Specializace Divadlo a výchova a divadlo a výchova pro Neslyšící
Student bude schopen:
- zvolit vhodné východisko pro inscenaci a dramaturgicky připravit předlohu pro tvorbu inscenace/vytvořit autorský text
- definovat vlastní tvůrčí záměr a konfrontovat ho s ostatními členy týmu
- referovat o jednotlivých fázích práce na inscenaci v rámci prezentace současného stavu inscenačního projektu
- poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu a inspirativní podněty kolegům v ročníku
Osnova
  • Specializace Divadlo a výchova a divadlo a výchova pro Neslyšící
  • Bakalářský absolventský výkon naplňuje torba a reprízování divadelní inscenace pro konkrétní cílovou diváckou skupinu určenou zvolenými specifiky (věk, počet, atd.), která je doplněna vhodnou formu práce s publikem. Inscenační tým je složen ze studentů 3. ročníku studentů bak. studia ateliéru DaV. Podstatnou součástí absolventského projektu je prověřování inscenace v procesu komunikace s divákem v rámci min. šesti repríz konaných v městě Brně.
  • Související literatura bude doporučena pedagogem předmětu či vedoucím projektu v průběhu roku na základě konkrétního zadání projektu.
Výukové metody
Formy výuky: přednáška, seminář, cvičení, praxe
Metody výuky: náslechy, pozorování, diskuzní metody, samostatná práce studenta
Metody hodnocení
Specializace Divadlo a výchova
Zápočet je udělen na základě účasti v hodinách, odevzdání podrobné anotace bakalářské inscenace a její vložení do IS a prezentace anotace a současného stavu práce kolegům v ročníku a pedagogům ateliéru DaV.

Zápočet na základě docházky a vypracování a odevzdání dílčích úkolů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.