DATZ305 Seminář k bakalářskému výkonu

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Francán (přednášející)
MgA. Tomáš Gruna (přednášející)
Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 8:30–10:00 720
Předpoklady
Autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické a dokumentární tvorby. Námět filmového díla, produkční záměr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vytvořit podmínky pro důkladné a kvalitní rozvíjení absolventského projektu, na základě reflexe vlastní tvorby, tvůrčího dialogu. Cílem vlastní tvorby studentů je odhalit umělecký proces jako jednotu tvůrčího aktu, podmínek šíření díla a připravenosti pro jeho recepci. Tvorba v tomto semináři nemá tedy charakter pouhého vytvoření díla, ale také vytváření jeho komunikačního uplatnění (prezentace díla, jeho interpretace). Systematická dokumentace jednotlivých etap tvorby uměleckého projektu.
Výstupy z učení
Odhalovat tvorbu a recepci prostředků filmového jazyka v jejich procesuální podobě, jako dynamickou vazbu jejich tvorby, šíření, subjektivní recepce a sociální komunikace. Prezentovat uměleckou tvorbu jako experimentální proces, který vytváří nové vizuálně obrazné prostředky či nastoluje jejich nový obsah. Ukazovat umělecký proces jako součást širšího světa tvorby a komunikace vizuálně obrazných prostředků. Vytvářet představu o dynamice světa a umožňují studentovi najít své osobité místo v tomto světě a poskytují mu prostředky, jak se v ně m aktivně uplatnit. Student je schopen vytvořit synopsi, námět, první verzi scénáře svého magisterského projektu, obhájit svou koncepci v dialogu s vedoucím. Dokáže důsledně zapracovávat připomínky vedoucího projektu a rozvíjet tak svůj tvůrčí záměr v souladu s profesionálními požadavky. Je schopen aplikovat získané znalosti a dovednosti z oblasti audiovizuální tvorby tak, aby maximálně přispěl ke kvalitní realizaci svého díla.
Osnova
 • Rozvržení harmonogramu práce na magisterském projektu Příprava synopse, námětu Dramaturgické připomínky a jejich aplikace Příprava scénáře/realizační koncepce Vyhodnocení adekvátních metod Kritická reflexe vlastní tvůrčí práce
Literatura
 • DMYTRYK, Edward. On Film Editing. Woburn: Focal Press, 1984. ISBN 978-0-240-51738-4.
 • GREGORA, Pavel. Televizní technika: Zařízení pro přenos a vysílání televizního signálu. Praha: BEN – technická literatura, 2000. ISBN 80-860-5689-9.
 • KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. Brno: MU, 2015. 978-80-210-7756-0.
 • BORDWELL, David, THOMPSONOVÁ, Kristin. Dějiny filmu. Praha, 2007. ISBN 978-80-7331-80-2.
 • DANCYGER, Ken. The technique of film and video editing: history, theory, and practice. 5th ed. Burlington: Focal Press, 2011. ISBN 978-0-240-81397-4.
 • GREČNÁR, Ján. Zvuková realizácia filmu: umenie majstra zvuku. Juga, Bratislava, 2012. ISBN: 9788089030507
 • KUBA, Petr a Vladimír VÍT. Televizní technika: studiové zpracování televizního signálu. Praha: BEN – technická literatura, 2000. ISBN 80-860-5688-0.
 • YEWDALL, David Lewis. Practical art of motion picture sound. 4th ed. Waltham, MA: Focal Press, 2012. ISBN 02-408-1240-9.
 • CASETTI, Francesco. Filmové teorie 1945-1990. Praha: AMU, 2008. ISBN 978-807-3311-438.
 • EPSTEIN, Edward Jay. Ekonomika Hollywoodu. Skrytá finanční realita v pozadí filmů. Praha: Mladá Fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2753-3.
Výukové metody
práce s textem, diskusní metody, reflexe, dramaturgická analýza, práce s obrazem
Metody hodnocení
zápočet na základě důsledné práce na projektu dle dohodnutého časového harmonogramu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021.