DSDZ412 Výtvarné umění moderny a postmoderny

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. MgA. Ondřej Navrátil (přednášející)
Garance
Mgr. Pavla Beranová
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DSDL412 Výtvarné umění moderny a postmoderny )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Orientace studenta v moderním a současném umění. Schopnost kritické reflexe a diskuze. Pravidelné sledování dění ve výtvarném umění.
Osnova
  • Společné návštěvy výstav současného umění v Brně. Úvod do tématu a kritická reflexe.
Literatura
  • Bois - Buchloh - Foster - Krausová, Umění po roce 1900, Slovart Praha 2007. info
  • Dějiny českého výtvarného umění 1958- 2000 VI (2 svazky), Akademia, Praha 2007. info
  • RUHRBERG a SCHNECKENBURGER, Umění 20. století, Bratislava : Slovart, 2004, 842 s. info
  • POSPISZYL, Tomáš. Asociativní dějepis umění. Praha: tranzit.cz, 2014. info
  • ZÁLEŠÁK, Jan. Minulá budoucnost. Praha: tranzit.cz, 2013. info
  • České umění 1980-2010. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, 2011. info
  • ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha: AVU, 2011. info
  • POSPISZYL, Tomáš. Před obrazem: antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Praha: OSVU, 1998. info
Výukové metody
Seminář a společné návštěvy výstav.
Metody hodnocení
Na základě odevzdání eseje na vybrané téma
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021.